Seminář ke standardizaci, jakosti a certifikaci produktů

Vážení členové, ve spolupráci s ministerstvem obrany organizujeme dne 12. 9. 2018 seminář k novinkám v oblasti standardizace, ověřování jakosti a certifikaci obranných produktů. Seminář se uskuteční od 10.00 hodin do 14.00 hodin v Hlavním sále MO (vstup z ulice

Více

Studie k obranným dovednostem

Evropská komise zadala studii, jejímž cílem je získat podklady pro novou strategii rozvoje pracovních schopností pro obranný průmysl. Níže naleznete popis a odkaz na dotazník, jehož prostřednictvím je možné přispět k získání potřebných dat pro zpracovatele koncepce. Termín vyplnění je 14.9.2018.

Více

EDIDP – Matchmaking workshop ve Vídni

Rakousko pořádá v rámci jejich EU PRES dvě důležité akce na téma EDP a EDIDP, při nichž počítá s účastí nejen zástupců členských zemí (MO), výzkumných institucí, ale i firem: 1) Dne 2.10. se uskuteční High Level EU Conference „The

Více

Nabídka spolupráce – Dny české historie 2018

Vážení členové, Centrum české historie, o.p.s. nás oslovilo s nabídkou spolupráce k V. ročníku Dnů české historie (http://www.dnyceskehistorie.cz/). Letošním tématem se stalo 100. výročí vzniku ČSR a ukončení 1. světové války. V příloze naleznete bližší informace o tomto projektu. nabidka spoluprace-dny-ceske-historie-2018 Záštitu nad

Více

Evropský obranný fond – informace k EDIDP

Vážení členové, V příloze naleznete aktuální informace o zaměření programu EDIDP a doplňkové informace k dalšímu vývoji. Na přelomu roku podniky obranného průmyslu ČR zpracovaly a předložily návrhy projektů pro EDIDP. Tyto návrhy přispěly EK k orientaci v oblastech, které je možné a potřebné

Více

Veletrh Homeland Security Expo Vietnam 2018

Vážení členové,  veletrh Homeland Security Expo 2018, Vietnam, Hanoi, který se koná v termínu 3. – 4. 10. 2018, byl zařazen do podpory NOVUMM pro malé a střední podniky.  V příloze Vám zasíláme předběžnou kalkulaci k tomuto veletrhu, ze které je zřejmé kolik by

Více

Stručný průzkum k dopadům US cel na ocel a hliník, a nový nástroj k pravidlům původu pro exportéry

Vážení členové, Níže přinášíme jednu novou a pozitivní informaci a jeden dotaz k aktuálním dopadům již méně příjemných událostí. 1) Od 1. června platí americká cla na ocel a hliník ve výši 25% a 10% a potenciálně hrozí i návazné problémy

Více

Pozvánka na konferenci „Využití UAV a jejich monitorování“

Vážení členové, Sekce bezpilotních prostředků a robotiky Rady ředitelů AOBP ČR ve spolupráci s AOBP ČR a VTÚ s.p., VOP CZ s. p., Řízením letového provozu ČR s. p. a ČVUT si Vás dovolují pozvat na konferenci „Využití UAV (RPAS) a jejich

Více

Pozor – změna pravidel pro užití dřevěných obalů při dovozu z Číny

Vážení členové, Svaz průmyslu a dopravy ČR se na nás obrátil s krátkým dotazem, který se týká firem dovážejících zboží z Číny a užívajících dřevěný obalový materiál. Evropská komise (EK) navrhuje kvůli výskytu dřevokazných škůdců v zásilkách s dřevěným obalovým materiálem (DOM) dováženým

Více

AOBP požaduje zjednodušení obchodu s vojenským materiálem

V úterý 29.5.2018 se v Klubu Univerzity obrany v Brně uskutečnila Valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu za účasti mnoha významných hostů, kterými byl například Radek Koten, předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Daniel Koštoval, náměstek pro řízení

Více