Veletrh MSPO Kielce s podporou NOVUMM

Vážení členové, ve dnech 5. – 8.9. se bude v Polsku konat veletrh MSPO Kielce, který je v tuto chvíli zařazen do seznamu veletrhů NOVUMM s podporou pro malé a střední podniky. Vzhledem k tomu, že je zatím nízký zájem

Více

Česká hlava 2017 – soutěž o nejlepší výrobkovou, či průmyslovou inovaci – sběr nominací zahájen

Vážení členové, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Vláda České republiky spolu s obecně prospěšnou společností Česká Hlava, vyhlašují v rámci již 16. ročníku stejnojmenného projektu zaměřeného na vědu a výzkum, soutěž o nejlepší výrobkovou či technologickou inovaci realizovanou českými, ale

Více

E 15 USA obchodní partner / článek: Čeští zbrojaři dobývají svět – rozhovor s panem prezidentem Hynkem

V úterý 18.4.2017 vyšel v příloze deníku E15 speciál USA obchodní partner, ve kterém na straně 11 naleznete rozhovor s prezidentem AOBP ČR RNDr. Jiřím Hynkem. E15-USA OBCHODNI PARTNER-2017-04-18

Více

Česko-španělský průmyslový seminář a B2B setkání

Vážení členové, AOBP ve spolupráci s Hispánsko-českou obchodní komorou a Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá seminář a B2B setkání firem na téma Bezpečnostní a obranný průmysl v ČR a ve Španělsku v praxi, s rozšířením o Latinskou Ameriku. Seminář se bude

Více

Účast prezidenta AOBP na Valné hromadě LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

Dne 25.3.2017 se prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek zúčastnil zasedání Valné hromady LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, kde vystoupil se svým příspěvkem na téma Evropská regulace zbraní. Svým vystoupením tuto novou směrnici jednoznačně odsoudil.      

Více

Mise ředitele Odboru průmyslové spolupráce (OPSp SPSŘO MO) do Jordánska a Izraele

Vážení členové, Pro připomenutí znovu zasíláme informaci o plánované delegaci SPSŘO MO v čele s ředitelem Odboru průmyslové spolupráce, PhDr. Tomášem Kopečným, která se v období od 8. do 10. 5. 2017 zúčastní mise do Jordánska a Izraele. Hlavním bodem programu v Jordánsku dne 8. května

Více

Manifestace za ústavní právo na legální zbraň

Dne 15.3.2017 se od 11:00 na Václavském náměstí uskutečnila Manifestace za ústavní právo na legální zbraň. Manifestace se zúčastnila celá kancelář AOBP, protože evropskou směrnici považuje za bezprecedentní omezování práv svobodných občanů. V odkazu níže naleznete videa z této manifestace.

Více

Veletrh OFSEC v Ománu s možnou podporou NOVUMM

Vážení členové, AOBP zvažuje zařazení veletrhu OFSEC – Oman Fire, Safety and Security Expo, který se bude konat v Maskatu 9.-11.10.2017, do podpory NOVUMM pro malé a střední podniky. Veletrh se zaměřuje na následující oblasti: Fire and Protection Commercial Security

Více

Možnost uspořádání průmyslového dne v agentuře NSPA

Vážení členové, v koordinaci s českým zastoupením při NATO nabízíme možnost uspořádat průmyslový den v agentuře NSPA (NATO Support and Procurement Agency), v rámci něhož by měly firmy možnost prezentovat se přímo v NSPA a případně sjednat i bilaterální jednání

Více

Jednání s německými zbrojaři

Ve dnech 13.-14. března 2017 se uskutečnilo historicky první oficiální jednání mezi asociacemi obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) a SRN (BDSV – Bundesverband der Deutschen Sicherheits und Verteidigungsindustrie). V předvečer samotného jednání se uskutečnila společná večeře v DAP, tzv.

Více