Výzva k účasti na pietním aktu

Vážení členové, vyzýváme Vás k účasti na pietnímu aktu u příležitosti výročí návratu československých pilotů RAF do vlasti v srpnu 1945, který se bude konat v pondělí dne 14.8. od 17:00 na Klárově u památníku Okřídlený lev. Tento památník věnovala britská

Více

Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních

Vážení členové, zasíláme Vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/122-17-analyza-legislativniho-reseni-dopadu-revidovane-smernice-o-zbranich-t-17-8-2017.aspx. Analýza se zabývá možnými způsoby implementace směrnice, které komplexně hodnotí. V dokumentu je analyzována budoucí možná podoba právní úpravy v oblasti nakládání se zbraněmi, která by měla mít lépe a znatelněji

Více

Priority PROPEDů – workshop

Vážení členové, připomínáme, že v úterý 15. 8. 2017 od 9:00 se v Zrcadlovém sále MO uskuteční seminář, jehož cílem má být nastavení priorit projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) na rok 2018. SPSŘO MO by ráda spolu se zástupci českého průmyslu

Více

URGENTNÍ: Veletrh DSA v Kuala Lumpur

Vážení členové,  MPO zvažuje dokoupení dodatečné plochy pro oficiální účast na veletrhu DSA v Kuala Lumpur (16. – 19. 4. 2018), přičemž v tuto chvíli je možné v rámci oficiální české účasti umístit dvě další české firmy. Přihlášky zasílejte co nejdříve

Více

Výsledky exportu vojenského materiálu za rok 2016

V pondělí 24. července projedná vláda Výroční zprávu o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2016, předkládanou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Export vojenského materiálu z České republiky byl historicky nejvyšší

Více

Pravidelný přehled aktivit a veřejných zakázek

Vážení členové, připravili jsme pro Vás pravidelný přehled aktivit AOBP, veřejných zakázek a zajímavých akcí. 29. 6. 2017 Jednání prezidenta AOBP Jiřího Hynka s předsedou Státní správy hmotných rezerv ČR Pavlem Švagrem. Projednávána byla těsnější spolupráce SSHR a AOBP, a využití

Více

Jednání s EIB o financování obranných programů

Dne 11.7. se za AOBP zúčastnil pan M. Blaškovan (firma NAVIGA 4, s.r.o.) jednání s Evropskou investiční bankou (EIB). Jednání proběhlo na půdě Evropské obranné agentury s cílem zvýšit tlak na EIB a zejména politiky k uvolnění restrikcí k financování obranných a bezpečnostních programů.

Více

Průmyslové dny Ministerstva obrany „UAV/UGV a jejich využití v oblasti bezpečnosti“

Vážení členové, Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací (SPSO) ve spolupráci s LOM PRAHA s.p., Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) a Odborem vojskového průzkumu a elektronického boje generálního štábu AČR (OVPzEB MO) pořádá v rámci „Dnů letiště Přerov“

Více

Informace z Valné hromady AOBP

Dne 19.6.2017 se v Brně uskutečnila 21. valná hromada AOBP. Kromě členských firem se zúčastnila i řada hostů: náměstek ministra obrany Ing. Tomáš Kuchta, ředitel Sekce podpory MO genmjr. Jaromír Zůna, ředitelka Odboru společné zahraniční a bezpečnostní politiky MZV Ing. Kateřina

Více

Časopis Review 2/2017 online

Opět Vám přinášíme online verzi časopisu Review: http://bit.ly/Review2-2017CZ  

Více