Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Starochodovská 1359/76, Praha 4
Logo
Email
office@rsdynamics.com
Website
http://www.rsdynamics.com/
Zaměření
Společnost je zaměřena na vývoj a výrobu speciálních detekčních a analytických technologií pro geologii, ekologii, medicínu a bezpečnost. Hlavními produkty jsou ECOPROBE pro průzkum znečištění půdy in situ, EXPLONIX pro detekci a identifikaci stop výbušnin a radioaktivních látek a miniEXPLONIX - uživatelsky přívětivý výbušný detektor miniEXPLONIX. Náš projekt "Explosives Analyzer" byl udělen v roce 2008 prestižní evropskou cenou Lynx Award. Současnou výzvou je výzkum nových způsobů a nástrojů pro detekci a identifikaci trhavin / narkotik.

Company is focused on development and production of special detection and analytical technologies for geology, ecology, medicine and security. Main products are ECOPROBE for in-situ soil contamination survey, EXPLONIX for detection and identification of traces of explosives and radioactive compounds and miniEXPLONIX - pocket size user-friendly explosive detector. Our project “Explosives Analyzer” was granted by a prestigious European price Lynx Award in 2008. Current challenge is research of new ways and instrumentation in detecting and identification of explosives / narcotics contrabands.
Telefon / Phone
+420 272 658 113
Ulice / Street
Starochodovská 1359/76
Město / City
Praha 4
PSC / ZIP
149 00
26473267
DIČ / VAT
CZ26473267
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní