Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. František Kočí
Ředitel
E-mail: koci@ppa.cz
Ing. Daniel Kočí
Ředitel projektu
E-mail: dan@future-forces-forum.org
Bc. Adam Drnek
Výkonný ředitel projektu
E-mail: adam@future-forces-forum.org
Logo
Email
info@ppa.cz
Website
http://www.future-forces-forum.org
Facebook
www.facebook.com/futureforcesforum
Zaměření
Motto: „Better Security = Better Future“

- Future Forces Forum (FFF) je dlouhodobý projekt na podporu zájmů českého obranného a bezpečnostního průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti
- Projekt je tvořen kompilací akcí a aktivit na vysoké politické, vojenské, bezpečnostní, odborné i vědecké úrovni se širokou mezinárodní účastí
- FFF se opírá o dlouhodobou podporu a spolupráci s domácími i mezinárodními institucemi, organizacemi a agenturami
- Program FFF se primárně soustředí na prezentaci současných a budoucích potřeb ozbrojených a bezpečnostních složek na jedné straně a na prezentaci nabízených technologií a řešení ze strany průmyslu, vědy i výzkumu tak, aby vzájemná spolupráce byla co nejefektivnější
- Do výstavy a odborného programu jsou aktivně zapojeny složky AČR, Policie, HZS, ZZS, výzkumné ústavy, univerzity, a další relevantní národní i mezinárodní instituce
Telefon / Phone
420 277 010 666
Fax
+420 224 218 312
Ulice / Street
Opletalova 55
Město / City
Praha 1
PSC / ZIP
110 00
45798621
DIČ / VAT
CZ45798621
Kategorie
Obchodní a ostatní