Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Jana Masaryka 6/252, Praha 2
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jaroslav Střítecký
jednatel / CEO
Logo
Email
intv@intv.cz
Website
http://www.intv.cz
Zaměření
INTV je v České republice poskytovatelem nejširší řady satelitních komunikačních služeb. Společnost je schopna poskytovat širokou škálu služeb v odpovídající kvalitě díky svým dlouholetým zkušenostem v tomto oboru. V roce 2004 INTV získala certifikát kvality dle normy ISO 9001:2001 (dnes 9001:2009) a podobný certifikát dle normy NATO - AQAP 2130. Také vzhledem k povaze některých zákazníků a projektů, společnost INTV byla před několika lety certifikována Národním bezpečnostním úřadem.

Kromě datových služeb, INTV je poskytovatelem přístupu k internetu přes satelit (Tooway, AVANTI), satelitních hlasových služeb systémů INMARSAT a IRIDIUM. INTV provozuje a udržuje řadu satelitních pozemských stanic pracujících v Ku pásmu (satelitní Uplink), které se nacházejí na Teleportu v Praze.

INTV is a provider of wide range of satellite communication services in the Czech Republic. The company is able to provide the services in appropriate quality.
Already in 2004, INTV obtained a quality certificate according to the norm ISO 9001:2001 and similar certificate according to the norm NATO - AQAP 2130. Also, due to the nature of some of the customers and projects, INTV has been certified by the National Security Authority.
Beside data services, INTV is a provider of internet access over satellite (KA-SAT), satellite Voice services (INMARSAT, IRIDIUM, GLOBALSTAR). INTV operates and maintains a number of Ku band satellite uplink stations, located at a Teleport in the city of Prague.
Telefon / Phone
+420 224 222 802
Fax
+420 224 222 826
Ulice / Street
Jana Masaryka 6/252
Město / City
Praha 2
PSC / ZIP
12000
40766063
DIČ / VAT
CZ40766063
Kategorie
Komunikační a radiolokační systémy, Obchodní a ostatní