Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Západní 448, Chýně
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Karel Khun
jednatel / CEO
Logo
Email
office@mighty-octopus.cz
Website
http://www.mighty-octopus.cz
Zaměření
- Výroba, dovoz a distribuce protipožárních prášků, hasicích modulů a hasicích systémů
  - Projektování, stavba a opravy říčních / mořských lodí, plavidel, člunů, jachet atd. v loděnici Děčín
  - Projektování a konstrukce jakékoliv ocelové konstrukce

- Production, import and distribution of antifire powder, fire-extinguishing modules and firefighting systems
- Designing, building and repairing of river/sea ships, vessels, barges, yachts etc. in the shipyard Decin
- Designing and construction of any steel construction
Telefon / Phone
+420 605 295 966
Ulice / Street
Západní 448
Město / City
Chýně
PSC / ZIP
25301
24172430
DIČ / VAT
CZ24172430
Kategorie
Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní