Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Letecká 1110, Kunovice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons

Ing. Rudolf Vácha
generální ředitel
e-mail: rvacha@ramet.as
Ing. Bohuslav Malušek
obchodně ekonomický ředitel
e-mail: bmalusek@ramet.as

Logo
Email
info@ramet.as
Website
http://www.ramet.as
Zaměření
Vývoj a výroba:
• pasivních a aktivních radiolokačních systémů včetně přehledových radarů v pásmu S
• radarových měřičů rychlosti vozidel
• telekomunikačních anténních systémů

Development and production:
• Passive and active radar systems, including surveillance radars in the S-band
• radar vehicle speed meters
• Telecommunication antenna systems
Telefon / Phone
+420 572 415 230
Fax
+420 572 415 251
Ulice / Street
Letecká 1110
Město / City
Kunovice
PSC / ZIP
68604
25638891
DIČ / VAT
CZ25638891
Kategorie
Systémy velení a jeho vybavení, Komunikační a radiolokační systémy, Vybavení bezpečnostních služeb