Archive for Duben, 2017

E 15 USA obchodní partner / článek: Čeští zbrojaři dobývají svět – rozhovor s panem prezidentem Hynkem

V úterý 18.4.2017 vyšel v příloze deníku E15 speciál USA obchodní partner, ve kterém na straně 11 naleznete rozhovor s prezidentem AOBP ČR RNDr. Jiřím Hynkem. E15-USA OBCHODNI PARTNER-2017-04-18

Více

Česko-španělský průmyslový seminář a B2B setkání

Vážení členové, AOBP ve spolupráci s Hispánsko-českou obchodní komorou a Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá seminář a B2B setkání firem na téma Bezpečnostní a obranný průmysl v ČR a ve Španělsku v praxi, s rozšířením o Latinskou Ameriku. Seminář se bude

Více

Účast prezidenta AOBP na Valné hromadě LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

Dne 25.3.2017 se prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek zúčastnil zasedání Valné hromady LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, kde vystoupil se svým příspěvkem na téma Evropská regulace zbraní. Svým vystoupením tuto novou směrnici jednoznačně odsoudil.      

Více

Mise ředitele Odboru průmyslové spolupráce (OPSp SPSŘO MO) do Jordánska a Izraele

Vážení členové, Pro připomenutí znovu zasíláme informaci o plánované delegaci SPSŘO MO v čele s ředitelem Odboru průmyslové spolupráce, PhDr. Tomášem Kopečným, která se v období od 8. do 10. 5. 2017 zúčastní mise do Jordánska a Izraele. Hlavním bodem programu v Jordánsku dne 8. května

Více

Manifestace za ústavní právo na legální zbraň

Dne 15.3.2017 se od 11:00 na Václavském náměstí uskutečnila Manifestace za ústavní právo na legální zbraň. Manifestace se zúčastnila celá kancelář AOBP, protože evropskou směrnici považuje za bezprecedentní omezování práv svobodných občanů. V odkazu níže naleznete videa z této manifestace.

Více