RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek

Vážení členové, stejně jako v předchozích letech se i v roce tomto uskuteční projekt pod názvem RETROMĚSTEČKO, kterému Asociace udělila záštitu. Akce se bude konat 14. a 15. září 2019 od 9:00 hod v prostorách bývalých kasáren T.G. Masaryka v

Více

arm. gen. v.z. Josef Bečvář prezidentem Glomex Military Supplies

AOBP ČR gratuluje armádnímu generálu v.z. Josefu Bečvářovi k nástupu do funkce prezidenta Glomex Military Supplies. Tato firma je naším členem a nástup generále Bečváře do jejich řad posílí celý český  obranný průmysl. Tímto se navíc přibližujeme starším členským zemím NATO,

Více

Novoroční přání od prezidenta AOBP

Vážení členové, rád bych Vám popřál všechno nejlepší do nového roku 2019, především hodně zdraví Vám a Vašim blízkým, štěstí a spokojenost, ale i pracovní a osobní úspěchy. V letošním roce nás čeká řada nelehkých úkolů. Především musíme nadále posilovat roli

Více

Články o členských firmách v časopise CzechIndustry

V časopise CzechIndustry byly v čísle 4/2018 zveřejněny články o těchto členských firmách AOBP ČR: AURA, VTÚ a EXPLOSIA.

Více

IDEX 2019 – tisková zpráva

Vážení členové, vážení návštěvníci, v souvislosti s konáním výstavy IDEX 2019 a účastí českých firem na této akci Vám zasíláme krátkou tiskovou zprávu upozorňující na existenci expozice české oficiální účasti: IDEX_2019_tisková_zpráva

Více

Daniel Koštoval končí ve funkci náměstka ministra obrany

Podle médií odstoupil ke konci uplynulého roku náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Daniel Koštoval.

Více

Pour féliciter 2019

Vážení členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, kolegové, přátelé, milí návštěvníci našich webových stránek.  Dovolte, abychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2019.  RNDr. Jiří Hynek prezident AOBP ČR

Více

Seminář ke vzdělávacímu projektu (výzva č. 60) a projektům EU (PESCO, EDIDP, EDF)

Dne 18. 12. 2018 se od 10:00 do 13:00 hodin uskutečnil v Evropském domě v Praze seminář organizovaný Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR k možnostem financování z prostředků EU s cílem: Informovat o vzdělávacím projektu MPSV z Operačního

Více

Seminář ke vzdělávacímu projektu (výzva č. 60) a projektům EU (PESCO, EDIDP, EDF)

Vážení členové, Dne 18. 12. 2018 se od 10:00 do 13:00 hodin uskuteční v Praze seminář organizovaný AOBP ve spolupráci s MO k možnostem financování z prostředků EU s cílem: Informovat o vzdělávacím projektu MPSV z Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 60, který AOBP

Více

Smuteční oznámení o úmrtí pplk. Ing. Petra Zajíce

S hlubokým zármutkem si Vás dovolujeme informovat o úmrtí pplk. Ing. Petra Zajíce, jednoho ze zakladatelů AOBP, který po dlouhém boji podlehl těžké nemoci v úterý 20.11.2018 ve věku 76 let. Celé rodině, přátelům a všem známým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Více