Možnost prezentace firem z oblasti IZS

Informujeme, že AOBP ve spolupráci s členskou firmou EGO Zlín organizuje incomingovou misi pro představitele institucí integrovaného záchranného systému a prostředníky jejich nákupů. Akce se koná u příležitosti XXII. mezinárodní konference medicíny katastrof na téma „Připravenost státu na nebezpečné hrozby“. Mise se

Více

TZ – AOBP ohlídá podíl českých firem na obraných zakázkách

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) ohlídá zapojení českého průmyslu do rekordní zakázky na nová bojová vozidla pěchoty pro Armádu ČR a dalších vyzbrojovacích projektů, které Ministerstvo obrany chystá. Prezidium AOBP v rámci svého poradního orgánu Rady ředitelů zřídilo

Více

Průzkum zájmu a rezervace termínu: Podnikatelská mise s NM Martinem Tlapou do Austrálie a na Nový Zéland

Vážení členové, Svaz průmyslu a dopravy České republiky Vás z pověření Ministerstva zahraničních věcí ČR informuje o chystané podnikatelské misi doprovázející náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapu během jeho návštěvy Austrálie a Nového Zélandu. Plánovaný termín: říjen 2019 Pracovní návštěva náměstka ministra v oblasti ekonomické

Více

Zlatý záchranářský kříž

Vážení partneři záchranářství, dne 25. dubna 2019 již po dvacáté ocení společnost RESCUE media s.r.o. záchranáře, hasiče, policisty a dobrovolné hasiče nejvýznamnějším oceněním v celém resortu, Zlatým záchranářským křížem. Vaše firemní partnerství bude doplněno nejen Vašim pozváním, ale i reklamou na všech

Více

Pozvánka na debatu: „Oslava 20. výročí vstupu České republiky do NATO“

Institut pro politiku a společnost  Vás zve na veřejnou debatu    Oslava 20. výročí vstupu České republiky do NATO   Debata se bude konat dne 11. 3. 2019 v čase 17:00-19:00 v prostorách Vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha.  Česká republika

Více

Zlatý IDET 2019

Vážení vystavovatelé veletrhu IDET 2019, Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení soutěže nejlepší exponáty ZLATÝ IDET 2019. Soutěž je určena pro exponáty, které jsou vystaveny na veletrhu IDET 2019. Hodnotitelská komise je složena z předních odborníků v dané oblasti. BENEFITY

Více

Nový obrněný vůz Perun

Informujeme, že členská firma SVOS Přelouč vyvinula pro speciální síly Armády České republiky nový obrněný vůz Perun. Více informací včetně videa naleznete zde. 

Více

Podnikatelská mise do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu

Vážení členové, tímto si Vás dovolujeme pozvat k účasti na podnikatelské misi do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu, která bude doprovázet ministryni průmyslu a obchodu paní Martu Novákovou při její návštěvě obou zemí. Mise se uskuteční ve dnech 8. až 12. dubna 2019 a

Více

RAKOUSKO – pozvánka na doprovodnou podnikatelskou misi prezidenta republiky

Vážení členové, dovolujeme si Vás pozvat na podnikatelskou misi doprovázející prezidenta republiky Miloše Zemana v termínu 3.-4.4.2018 do Rakouska. Misi organizuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Rakousku a s Hospodářskou komorou Rakouska. Podnikatelská mise je vedena prezidentem Hospodářské komory ČR

Více

POZVÁNKA: Trumpova chyba, nebo krok k míru? Stahování USA z Iráku a Sýrie

Institut pro politiku a společnost  Vás zve na debatu s názvem „Trumpova chyba, nebo krok k míru? Stahování USA z Iráku a Sýrie“   Debata se bude konat dne 27. 2. 2019 v čase 17:00-19:00 v aule Nadace pro rozvoj architektury

Více