POZVÁNÍ – debata na téma Kybernetická válka: strategické směřování s býv. izr. premiérem Ehudem Barakem

Vážení členové, Centrum  transatlantických vztahů (PCTR) vysoké školy CEVRO Institut a Český institut manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB) si Vás dovolují pozvat na veřejnou debatu na téma “Kybernetická válka: strategické směřování”, která se uskuteční v úterý 28. května 2019 od 17:00

Více

Informace k veletrhu IDET 2019

Dovolte, abychom vám předložili první souhrnnou informaci k nadcházejícímu veletrhu IDET 2019 (29. – 31. 5. 2019). Zahájení veletrhu se zúčastní předseda vlády ČR Andrej Babiš. Je plánována i dostatečná doba pro jeho návštěvu některých vystavujících firem na stáncích. Přítomen

Více

Pozvánka na IDET 2019

Vážení členové, podporovatelé, návštěvníci našich webových stránek, rádi bychom Vás pozvali na stánek AOBP na Mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET, který se koná ve dnech 29. – 31. 5. 2019. Zároveň Vás srdečně zveme na číši vína, při

Více

Česká hlava 2019 – soutěž o nejvýznamnější průmyslovou inovaci

Vážení členové, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Vláda České republiky spolu s obecně prospěšnou společností Česká Hlava vyhlašují v rámci již 18. ročníku stejnojmenného projektu soutěž o nejlepší výrobkovou či technologickou inovaci realizovanou českými, ale i zahraničními podniky na

Více

Aktuální informace k Evropskému obrannému fondu

Informujeme, že 22. 5. 2019 proběhne informační den k EDIDP pro průmysl – viz tento odkaz. Registrace platí do 15. 5. 2019. Stále také trvá výzva k nominaci expertů pro hodnocení nabídek – viz tento odkaz. 

Více

Seminář Nákupy AČR a podpora domácích producentů

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Vás zve na odborný seminář na téma Nákupy AČR a podpora domácích producentů, který se bude konat 17. 5. 2019 od 9:00 – 12:00 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Sněmovní 1, místnost J205. Seminář bude moderovat prezident AOBP

Více

Nařízení EU k EDIDP

Informujeme, že zde naleznete nařízení EU k EDIDP.

Více

Výzvy v rámci EDIDP

Zde naleznete odkaz na zveřejněné výzvy Komise EU k jednotlivým projektům v rámci EDIDP (avíza byla firmám průběžně zasílána), které jsou otevřeny od 9. 4. 2019 s termínem předložení návrhů do 29. 8. 2019. Na uvedených stránkách Komise naleznete potřebné dokumenty a návody

Více

Ocenění PaedDr. Jana Vykoukala

Informujeme, že dne 25. 4. 2019 udělila Bezpečnostní rada státu Cenu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky ČR PaedDr. Janu Vykoukalovi. Pan Vykoukal dlouhodobě spolupracuje s AOBP v oblasti bezpečnostního výzkumu, jehož je na Ministerstvu vnitra nestorem. Pravidelně vystupuje na valných hromadách

Více

57/19 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál: https://www.komora.cz/legislation/57-19-nv-o-zahranicnim-obchodu-s-vojenskym-materialem-t-30-4-2019/. Předmětem novely je přijetí dílčích změn v seznamu vojenského materiálu, který je v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 38/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoven na základě Společného seznamu

Více