Pour féliciter 2019

Vážení členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, kolegové, přátelé, milí návštěvníci našich webových stránek.  Dovolte, abychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2019.  RNDr. Jiří Hynek prezident AOBP ČR

Více

Seminář ke vzdělávacímu projektu (výzva č. 60) a projektům EU (PESCO, EDIDP, EDF)

Dne 18. 12. 2018 se od 10:00 do 13:00 hodin uskutečnil v Evropském domě v Praze seminář organizovaný Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR k možnostem financování z prostředků EU s cílem: Informovat o vzdělávacím projektu MPSV z Operačního

Více

Seminář ke vzdělávacímu projektu (výzva č. 60) a projektům EU (PESCO, EDIDP, EDF)

Vážení členové, Dne 18. 12. 2018 se od 10:00 do 13:00 hodin uskuteční v Praze seminář organizovaný AOBP ve spolupráci s MO k možnostem financování z prostředků EU s cílem: Informovat o vzdělávacím projektu MPSV z Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 60, který AOBP

Více

Smuteční oznámení o úmrtí pplk. Ing. Petra Zajíce

S hlubokým zármutkem si Vás dovolujeme informovat o úmrtí pplk. Ing. Petra Zajíce, jednoho ze zakladatelů AOBP, který po dlouhém boji podlehl těžké nemoci v úterý 20.11.2018 ve věku 76 let. Celé rodině, přátelům a všem známým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Více

Dne 11. listopadu 2018 odešel Paul Rausnitz

Se zármutkem jsme obdrželi smutnou zprávu o úmrtí jedné z nejvíce respektovaných osobností Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Paula Rausnitze.  Jeho osobní nasazení při záchraně podniku Meopta Přerov, z níž vybudoval, z krachujícího podniku, prosperující firmu globálního významu, ale i příkladný

Více

Workshop SME Instrument- příprava projektové žádosti Praha 15.11.2018

Vážení členové, rádi bychom Vás jménem Akademie věd ČR pozvali na workshop SME Instrument – příprava projektové žádosti, který se uskuteční dne 15. listopadu 2018 od 10 hodin (registrace od 9.30) v konferenčním sále Vltava Technologického centra AV ČR, Ve Struhách

Více

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit pro členské firmy AOBP

AOBP oznamuje, že dne 24. 10. 2018 bylo zahájeno zadávací řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit pro školení členských firem AOBP hrazených prostřednictvím projektu vzdělávání, který AOBP získala v rámci výzvy č. 60 Operačního programu Zaměstnanost.  Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Více

Pozvánka na školení Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem

Vážení členové,  dovolujeme si zaslat informaci o školení „Provádění zahraničního obchodu ve smyslu zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů“, které pořádá firma addConsulting ve spolupráci s MPO.  Termín: 29. 11. 2018 (09,00 hod. – 14,30 hod.)

Více

Společná expozice na veletrhu EnforceTac 2019 – dotace CzechTrade

Vážení členové, již začátkem března (6.-7. 3. 2019) se uskuteční další ročník veletrhu EnforceTac, odborný veletrh pořádaný v německém Norimberku zaměřený na policejní a jiné speciální bezpečnostní složky. Malé či střední podniky mohou na svou účast čerpat dotaci NOVUMM. Firmy se

Více

Podnikatelská mise do Uzbekistánu

Vážení členové, Dovolujeme si Vás z pověření Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pozvat k účasti na podnikatelské misi do Uzbekistánu, která se uskuteční v termínu 26. – 29. 11. 2018 a bude doprovázet 1. místopředsedu PS P ČR Vojtěcha Filipa při jeho

Více