Kategorie "AOBP informuje"

Dodavatelské fórum se španělským distributorem civilní, vojenské a policejní výzbroje BARRAGUN ARMAMENT SL

Vážení členové,  rádi bychom vás upozornili na Dodavatelské fórum zahraniční firmy BARRAGUN ARMAMENT SL, Španělsko, publikovanou na portále Businessinfo pod č. PO201900688 – Dodavatelské fórum se španělským distributorem civilní, vojenské a policejní výzbroje BARRAGUN ARMAMENT SL. Pokud bude mít firma

Více

Podporované veletrhy v roce 2020 (MPO, CzechTrade, Proped)

Podpora MPO a CzechTrade probíhá prostřednictvím tří nástrojů: Oficiální účasti MPO – obvykle 2 největší zbrojní veletrhy v roce, bez omezení velikosti firmy, ale vzhledem k velkému zájmu je brzy obsazeno a potvrzená velikost jednotlivých stánků nemusí větším firmám stačit. Projektové akce

Více

Sdělení Evropské komise ke kooperativním zakázkám v obraně

Informujeme, že v příloze naleznete Sdělení Evropské komise týkající se společného zadávání obranných a bezpečnostních zakázek. Smyslem Sdělení je podat výklad směrnice 2009/81 o obranných zakázkách pro případy zadávání společných zakázek dvěma nebo více státy nebo prostřednictvím mezinárodní organizace, například Evropské

Více

Společný podnik DICOM

Gratulujeme členským firmám AOBP ROHDE & SCHWARZ a MESIT holding ke spolupráci na projektu DICOM. Mesit holding založil nové výzkumné centrum DICOM, v němž zaměstná až 50 pracovníků. Nově založená firma DICOM se má zaměřit na vývoj integrovaných komunikačních řešení značky SOVERON, která

Více

Úspěch české firmy v Indii

Informujeme, že členská firma AOBP ELDIS Pardubice slaví na indickém trhu úspěchy se svými leteckými radary. Již brzy bude svými radary krýt asi 90 % indického vzdušného prostoru. Podrobnosti se dočtete v přiloženém článku.

Více

Vojenská mobilita a připravenost infrastruktury: Hladký přesun nebo past?

Informujeme, že Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) vás zve v rámci Dnů NATO v Ostravě na veřejnou akci spojenou s prezentací publikace „Evropská bezpečnost, NATO a jeho východní hranice – minulost a současnost“, která vznikla ve spolupráci s New Direction, politickou nadací Aliance evropských konzervativců

Více

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 29. srpna 2019 ve věku 81 let navždy opustil zakladatel a bývalý předseda představenstva společnosti Aero Trade a.s. (dnes MESIT aerotrade a.s.), jedné ze zakládajících firem AOBP, bývalý člen představenstva společnosti AERO Vodochody

Více

Jubilejní 30. rok AURY

Budoucí směřování AURY vyjádřil pregnantně ve svém úvodním vystoupení při oslavách 30 let AURY v Brně její generální ředitel Ing. Filip Engelsmann: „Jsem přesvědčen, že AURA i v budoucnu bude hrát prim v rozvoji vojenských informačních logistických systémů, stejně tak

Více

Možnost zapojení do evropského obranného projektu FCAS

Vážení členové, Zasíláme informaci o možnostech zapojení do evropského obranného projektu „Future Combat Air System“ (FCAS) a to formou výzkumných, vývojových či výrobních aktivit. FCAS je původně německo-francouzský projekt víceúčelového bojového letounu nové generace, s nímž se počítá jako s náhradou strojů

Více

AOBP požaduje uzákonit výdaje na obranu ve výši 2 % HDP

AOBP se odkazuje na usnesení Valné hromady z roku 2016 a opětovně žádá vládu o legislativní kroky, které povedou ke stabilizaci obranného rozpočtu a jeho fixaci v dlouhodobém horizontu. Vláda na rok 2020 totiž opět nepočítá s reálnými potřebami výdajů na obranyschopnost ČR.

Více