Kategorie "AOBP informuje"

Okřídlený lev

Dne 14. srpna 2019 se ve 14:00 hodin uskutečnil pietní akt u památníku Okřídleného lva na Klárově, který je věnován československým občanům, kteří za druhé světové války působili v Britském královském letectvu (RAF). K této příležitosti byla dokončena třetí fáze

Více

Koordinace zájmu obranného průmyslu o PROPED 2020 s MO ČR

Informujeme, že v duchu pokračující tradice dlouhodobé spolupráce mezi odborem průmyslové spolupráce MO ČR a českým obranným průmyslem se na vás stejně jako loni MO ČR obrací ve věci průzkumu zájmu o podporu vašich aktivit v zahraničních teritoriích pro rok 2020. Primárně

Více

Japonsko-Podnikatelská mise u příležitosti letní olympiády v Tokiu 2020

Vážení členové, jménem HK ČR si Vás dovolujeme pozvat na jedinečnou podnikatelskou misi do Tokia v termínu 29.7. – 4.8. 2020 u příležitosti Letních olympijských her 2020. Cílem mise je využít vysokou koncentraci lidí z různých odvětví na jednom místě pro bilaterální

Více

EDIDP industry matchmaking workshop

Informujeme, že 3.–4. 10. 2019 se v rámci EDIDP (European Defence Industrial Development Programme) ve finských Helsinkách uskuteční industry matchmaking workshop. Bližší informace naleznete zde, přikládáme také agendu. Účast na tomto workshopu je vhodná pro firmy, které chtějí prodat projekt a/nebo

Více

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 30. června 2019 ve věku 74 let navždy opustil dlouholetý ředitel VTÚO, jedné ze zakládajících firem AOBP, a významná osobnost českého obranného a bezpečnostního průmyslu Ing. Milan Šobr, CSc. Poslední rozloučení proběhne ve

Více

Představení letounu Embraer KC 390

Na letišti Kbely se dne 26.6. představil letoun Embraer KC 390. Tento vojenský transportní letoun střední velikosti má dolet více než 6000 km, uveze 23 tun nákladu, je z něj možné dělat výsadek jednotek. Na výrobě některých částí se podílí český průmysl

Více

Mimořádná proexportní dotace MPO na veletrh Expodefensa 2019

Informujeme, že CzechTrade se podařilo zajistit mimořádnou proexportní dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu na veletrh Expodefensa 2019, tudíž mohou výrazně snížit ceny za společnou účast. Nicméně, počet účastnických míst za dotovanou cenu bude omezen (max. tři), tj. přednost bude mít

Více

Uzávěrka přihlášek do soutěže Česká Hlava 2019 se blíží, poslední šance zaslat svoje nominace!

Vážení členové, Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády ČR každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen – nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout. I v letošním roce budou laureátům rozdány finanční odměny v

Více

Oznámení o úmrtí

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 13. června 2019 ve věku 75 let navždy opustil dlouholetý viceprezident AOBP a významná osobnost českého obranného a bezpečnostního průmyslu Ing. Ivan Říčař, CSc. Poslední rozloučení proběhne ve čtvrtek 20. června 2019 v

Více

Tisková zpráva z 23. valné hromady AOBP

Informujeme, že v úterý 11. června 2019 se v prostorách Univerzity obrany v Brně uskutečnila 23. valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. V příloze přikládáme tiskovou zprávu. 

Více