Kategorie "AOBP informuje"

Webináře české pobočky AFCEA

Vážení členové, rádi bychom vás pozvali na bezpečnostní webináře pracovních skupin české pobočky AFCEA – Kybernetická bezpečnost, Inteligence a Ochrana obyvatelstva: Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické – I. díl (5. 11. od 13.00) Aktuální trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti (19. 11.

Více

Webinář Prověřování přímých zahraničních investic z bezpečnostních důvodů v EU a ČR

Vážení členové, informujeme, že 27. 10. 2020 se od 10 do 11 hodin bude konat webinář Prověřování přímých zahraničních investic z bezpečnostních důvodů v EU a ČR, který pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Webináře se budou moci zúčastnit pouze registrované

Více

Oznámení o přesunu FFF 2020 na nový termín

Vážení členové,  informujeme, že mezinárodní zbrojní výstava, odborné panely a networking v rámci FUTURE FORCES FORUM 2020, původně plánované na termín 21.–23. října, se v letošním roce s ohledem na negativní vývoj epidemiologické situace neuskuteční. Toto rozhodnutí bylo po zvážení

Více

Dotazník NIAG

Vážení členové,  dovolte, abychom vás požádali o součinnost ohledně dotazníku NIAG. Jedná se o High Level Study on COVID-19 vedenou skupinou NIAG (NATO Industry Advisory Group), na které se podílí také AOBP. Výstupní analýza bude podkladem pro Konferenci národních ředitelů

Více

Dotazník k potřebám firem OBP v oblasti financování exportu

Vážení členové, Na základě vašich častých podnětů jsme s vedením České exportní banky sestavili dotazník, který pomůže přiblížit Vaše potřeby v oblasti financování exportu a zahraničních investic. Na základě výstupu z tohoto dotazníku bude AOBP jednat s ČEB o dalších možnostech financování exportu a

Více

Možnost zařazení veletrhu EDEX 2020 do podpory ČOÚ MPO

Informujeme o možnosti zařazení veletrhu EDEX 2021, který se bude konat v Egyptě v termínu 7.–10. 12. 2020, do exportní podpory české oficiální účasti MPO kategorie C. V rámci této podpory jde o individuální stánky firem, přičemž MPO hradí plochu a některé

Více

EDIDP 2. výzva – prezentace s návodem

Vážení členové, Evropská komise organizovala 22. 6. 2020 webinář, o kterém jsme vás informovali. Pro ty, kteří se jej neúčastnili, v příloze zasíláme podrobné prezentace o 2. výzvě. Jsou zde návodné informace, jak postupovat. Připomínáme datum předložení návrhů do 1. 12.

Více

Přesunutí veletrhu Indo Defence 2020

Informujeme, že veletrh Indo Defence 2020, který se měl původně konat 4.–7. 11. 2020 v indonéské Jakartě, byl posunut na nový termín, a to na 7.–10. 4. 2021. Více informací naleznete zde. 

Více

Informace o veletrzích s podporou CzechTrade

Vážení členové,  přinášíme vám aktuální informace k podporovaným veletrhům pro letošní a příští rok. Informace naleznete na těchto webových stránkách. Připomínáme, že dotaci mohou čerpat pouze malé a střední podniky do 250 zaměstnanců se sídlem (alespoň některé provozovny) mimo hlavní město Prahu. 

Více

E-MEET EXPORT 2020 – Konzultace se zahraničními kancelářemi CzechTrade

Vážení členové,  22.–26. 6. 2020 se uskuteční E-MEET EXPORT 2020 – Konzultace se zahraničními kancelářemi CzechTrade, která letos nahrazuje tradiční červnové konzultace s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a ekonomickými diplomaty. Akce je zdarma a více informací včetně možnosti registrace naleznete zde. 

Více