Kategorie "Novinky"

Podnikatelská mise do Uzbekistánu

Vážení členové, Dovolujeme si Vás z pověření Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pozvat k účasti na podnikatelské misi do Uzbekistánu, která se uskuteční v termínu 26. – 29. 11. 2018 a bude doprovázet 1. místopředsedu PS P ČR Vojtěcha Filipa při jeho

Více

Pozvánka na konferenci BOZP

Vážení členové, V souvislosti s vydáním nového standardu ISO 45001:2018, ke kterému došlo v letošním roce, si Vás dovolujeme jménem společnosti Lloyd´s Register pozvat na konferenci, která se bude věnovat  požadavkům nového standardu a nejnovějším trendům v oblasti řízení  bezpečnosti

Více

URGENTNÍ: Volná dotovaná plocha na veletrhu Indo Defence

Vážení členové,  uvolnila se plocha o velikosti 9m2 na veletrhu Indo Defence, který se bude konat 7. – 10. 11. v Jakartě. Tato plocha je dotovaná MO, firmy si musí připlatit pouze za výstavbu stánku za cenu 8500 Kč/m2 bez

Více

Pozvánka na Future Forces Forum 2018

Vážení členové, srdečně Vás zveme k návštěvě expozice Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR na výstavě Future Forces Forum, hala 3, stánek 338, které se koná ve dnech 17. – 19. října 2018 na výstavišti PVA Expo Praha Letňany. Online

Více

Doprovodný program v rámci MSV 2018 v Brně

Vážení členové, Do přílohy přikládáme doprovodný program na akce, které pořádá v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se koná ve dnech 1. – 3.10.2018. Více informací naleznete v přiloženém programu. Vstup na akce je volný, ale podléhá registraci. Vaše

Více

3. vyzbrojovací konference při Dnech NATO

Vážení členové, Dne 14.září 2018 se v Ostravě uskutečnila 3. Vyzbrojovací konference v rámci odborných doprovodných programů Dnů NATO v Ostravě & a Dnů Vzdušných sil AČR. Akci organizovala Sekce vyzbrojování a akvizic MO a společnost Jagello 2000 za podpory

Více

Seminář ke standardizaci

Vážení členové, dne 12.9.2018 uspořádala AOBP na Ministerstvu obrany seminář k novinkám v oblasti obranné standardizace a certifikace výrobků. V případě certifikace se jedná o nový institut, který umožní certifikovat produkty, aby byly lépe exportabilní. Níže naleznete prezentace z tohoto semináře. 2018-06_Prezentace

Více

Seminář ke standardizaci, jakosti a certifikaci produktů

Vážení členové, ve spolupráci s ministerstvem obrany organizujeme dne 12. 9. 2018 seminář k novinkám v oblasti standardizace, ověřování jakosti a certifikaci obranných produktů. Seminář se uskuteční od 10.00 hodin do 14.00 hodin v Hlavním sále MO (vstup z ulice

Více

Studie k obranným dovednostem

Evropská komise zadala studii, jejímž cílem je získat podklady pro novou strategii rozvoje pracovních schopností pro obranný průmysl. Níže naleznete popis a odkaz na dotazník, jehož prostřednictvím je možné přispět k získání potřebných dat pro zpracovatele koncepce. Termín vyplnění je 14.9.2018.

Více

EDIDP – Matchmaking workshop ve Vídni

Rakousko pořádá v rámci jejich EU PRES dvě důležité akce na téma EDP a EDIDP, při nichž počítá s účastí nejen zástupců členských zemí (MO), výzkumných institucí, ale i firem: 1) Dne 2.10. se uskuteční High Level EU Conference „The

Více