Kategorie "Novinky"

Veletrh ISDEF Tel Aviv 2019

Informujeme, že CzechTrade ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Tel Avivu a Ministerstvem obrany ČR nabízí zvýhodněnou účast na veletrhu obranného a bezpečnostního průmyslu ISDEF Tel Aviv 2019, který se bude konat v Izraeli v termínu 4. – 6. června 2019. Na tomto veletrhu bude národní

Více

RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek

Vážení členové, stejně jako v předchozích letech se i v roce tomto uskuteční projekt pod názvem RETROMĚSTEČKO, kterému Asociace udělila záštitu. Akce se bude konat 14. a 15. září 2019 od 9:00 hod v prostorách bývalých kasáren T.G. Masaryka v

Více

arm. gen. v.z. Josef Bečvář prezidentem Glomex Military Supplies

AOBP ČR gratuluje armádnímu generálu v.z. Josefu Bečvářovi k nástupu do funkce prezidenta Glomex Military Supplies. Tato firma je naším členem a nástup generále Bečváře do jejich řad posílí celý český  obranný průmysl. Tímto se navíc přibližujeme starším členským zemím NATO,

Více

IDEX 2019 – tisková zpráva

Vážení členové, vážení návštěvníci, v souvislosti s konáním výstavy IDEX 2019 a účastí českých firem na této akci Vám zasíláme krátkou tiskovou zprávu upozorňující na existenci expozice české oficiální účasti: IDEX_2019_tisková_zpráva

Více

Pour féliciter 2019

Vážení členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, kolegové, přátelé, milí návštěvníci našich webových stránek.  Dovolte, abychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2019.  RNDr. Jiří Hynek prezident AOBP ČR

Více

Seminář ke vzdělávacímu projektu (výzva č. 60) a projektům EU (PESCO, EDIDP, EDF)

Dne 18. 12. 2018 se od 10:00 do 13:00 hodin uskutečnil v Evropském domě v Praze seminář organizovaný Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR k možnostem financování z prostředků EU s cílem: Informovat o vzdělávacím projektu MPSV z Operačního

Více

Smuteční oznámení o úmrtí pplk. Ing. Petra Zajíce

S hlubokým zármutkem si Vás dovolujeme informovat o úmrtí pplk. Ing. Petra Zajíce, jednoho ze zakladatelů AOBP, který po dlouhém boji podlehl těžké nemoci v úterý 20.11.2018 ve věku 76 let. Celé rodině, přátelům a všem známým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Více

Dne 11. listopadu 2018 odešel Paul Rausnitz

Se zármutkem jsme obdrželi smutnou zprávu o úmrtí jedné z nejvíce respektovaných osobností Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Paula Rausnitze.  Jeho osobní nasazení při záchraně podniku Meopta Přerov, z níž vybudoval, z krachujícího podniku, prosperující firmu globálního významu, ale i příkladný

Více

Workshop SME Instrument- příprava projektové žádosti Praha 15.11.2018

Vážení členové, rádi bychom Vás jménem Akademie věd ČR pozvali na workshop SME Instrument – příprava projektové žádosti, který se uskuteční dne 15. listopadu 2018 od 10 hodin (registrace od 9.30) v konferenčním sále Vltava Technologického centra AV ČR, Ve Struhách

Více

Společná expozice na veletrhu EnforceTac 2019 – dotace CzechTrade

Vážení členové, již začátkem března (6.-7. 3. 2019) se uskuteční další ročník veletrhu EnforceTac, odborný veletrh pořádaný v německém Norimberku zaměřený na policejní a jiné speciální bezpečnostní složky. Malé či střední podniky mohou na svou účast čerpat dotaci NOVUMM. Firmy se

Více