Kategorie "Novinky"

Možnost prezentace firem z oblasti IZS

Informujeme, že AOBP ve spolupráci s členskou firmou EGO Zlín organizuje incomingovou misi pro představitele institucí integrovaného záchranného systému a prostředníky jejich nákupů. Akce se koná u příležitosti XXII. mezinárodní konference medicíny katastrof na téma „Připravenost státu na nebezpečné hrozby“. Mise se

Více

Zlatý záchranářský kříž

Vážení partneři záchranářství, dne 25. dubna 2019 již po dvacáté ocení společnost RESCUE media s.r.o. záchranáře, hasiče, policisty a dobrovolné hasiče nejvýznamnějším oceněním v celém resortu, Zlatým záchranářským křížem. Vaše firemní partnerství bude doplněno nejen Vašim pozváním, ale i reklamou na všech

Více

Pozvánka na debatu: „Oslava 20. výročí vstupu České republiky do NATO“

Institut pro politiku a společnost  Vás zve na veřejnou debatu    Oslava 20. výročí vstupu České republiky do NATO   Debata se bude konat dne 11. 3. 2019 v čase 17:00-19:00 v prostorách Vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha.  Česká republika

Více

Zlatý IDET 2019

Vážení vystavovatelé veletrhu IDET 2019, Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení soutěže nejlepší exponáty ZLATÝ IDET 2019. Soutěž je určena pro exponáty, které jsou vystaveny na veletrhu IDET 2019. Hodnotitelská komise je složena z předních odborníků v dané oblasti. BENEFITY

Více

POZVÁNKA: Trumpova chyba, nebo krok k míru? Stahování USA z Iráku a Sýrie

Institut pro politiku a společnost  Vás zve na debatu s názvem „Trumpova chyba, nebo krok k míru? Stahování USA z Iráku a Sýrie“   Debata se bude konat dne 27. 2. 2019 v čase 17:00-19:00 v aule Nadace pro rozvoj architektury

Více

Veletrh ISDEF Tel Aviv 2019

Informujeme, že CzechTrade ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Tel Avivu a Ministerstvem obrany ČR nabízí zvýhodněnou účast na veletrhu obranného a bezpečnostního průmyslu ISDEF Tel Aviv 2019, který se bude konat v Izraeli v termínu 4. – 6. června 2019. Na tomto veletrhu bude národní

Více

RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek

Vážení členové, stejně jako v předchozích letech se i v roce tomto uskuteční projekt pod názvem RETROMĚSTEČKO, kterému Asociace udělila záštitu. Akce se bude konat 14. a 15. září 2019 od 9:00 hod v prostorách bývalých kasáren T.G. Masaryka v

Více

arm. gen. v.z. Josef Bečvář prezidentem Glomex Military Supplies

AOBP ČR gratuluje armádnímu generálu v.z. Josefu Bečvářovi k nástupu do funkce prezidenta Glomex Military Supplies. Tato firma je naším členem a nástup generále Bečváře do jejich řad posílí celý český  obranný průmysl. Tímto se navíc přibližujeme starším členským zemím NATO,

Více

IDEX 2019 – tisková zpráva

Vážení členové, vážení návštěvníci, v souvislosti s konáním výstavy IDEX 2019 a účastí českých firem na této akci Vám zasíláme krátkou tiskovou zprávu upozorňující na existenci expozice české oficiální účasti: IDEX_2019_tisková_zpráva

Více

Pour féliciter 2019

Vážení členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, kolegové, přátelé, milí návštěvníci našich webových stránek.  Dovolte, abychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2019.  RNDr. Jiří Hynek prezident AOBP ČR

Více