Důležité odkazy

Home » Důležité odkazy
Katalogy a prezentace

Portal Defence and Security Catalogue – katalog českého obranného a bezpečnostního průmyslu
http://www.defencecatalogue.cz/katalog-firem/

Časopis Review pro obranný a bezpečnostní průmysl
http://www.msline.cz/index.php?page=produkce

Obchodní příležitosti a programy

Obchodní příležitosti EDA – (Procurement Gateway – Opportunities)
https://www.eda.europa.eu/procurement-gateway

NATO Obchodní příležitosti
http://www.nato.int/cps/en/natohq/62249.htm

NATO Bezpečnostní investiční projekty (NSIP)
http://www.act.nato.int/nsip

ASD
http://www.asd-europe.org/

Veřejné zakázky MO
http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/verejne-zakazky/_verejne-zakazky-51635/

Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO
http://spsp.army.cz/

Výstavy a akce v ČR (současné)

Future Forces Forum 2016 (19. – 21. 10. 2016, Praha)

http://www.natoexhibition.org/

Výzkum

Bezpečnostní výzkum
http://www.mvcr.cz/bezpecnostni-vyzkum.aspx

Strukturální fondy
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana

Studium

Studium na Univerzitě obrany
http://www.unob.cz/Stranky/default.aspx

Studium na CEVRO Institutu
http://www.cevroinstitut.cz/

MBA studium – MBA – Management a kybernetická bezpečnost
http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/uchazeci+o+studium/mba+management+a+kyberneti/