Projekty EU – Vzdělávání

Home » O AOBP » Projekty EU – Vzdělávání

AOBP administruje projekt Rozvoj lidských zdrojů členských podniků Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005951), který čerpá prostředky z Operačního programu Zaměstnanost Evropské unie. 

 

 

 

 

 

V souladu s pravidly o publicitě AOBP zveřejňuje školící materiály z jednotlivých kurzů. 

Školicí materiály k již proběhlým kurzům:

Měkké a manažerské dovednosti

Efektivní komunikace

Hodnocení zaměstnanců

Jednání a vyjednávání

Konfliktní situace

Prezentační dovednosti

Týmová spolupráce

Vyjednávání a argumentace