Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Pod Hájkem 406/1a, Praha 8 – Libeň
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Miroslav Žižka (LTG ret.)
Logo
Email
info@lp-praha.cz
Zaměření
LPP s.r.o. je technologická společnost s historií sahající až do roku 1937, kdy byla založena V. Hodkem jedna z prvních leteckých společností. Společnost LPP s.r.o. se oddělila na začátku roku 1993 a pokračovala jako úspěšný nástupce v oboru. V současné době se společnost zaměřuje na poskytování komplexních řešení pro pozemní systémy a v letectví. Konkurenční výhodou společnosti LPP je schopnost poskytnout kompletní řešení C6 ISR systému, včetně plné integrace operačních a technických informací na požadované platformě a plně se přizpůsobit požadavkům zákazníka. Společnost LPP dále vyvíjí a vyrábí letecké přístroje a vetroniku. V neposlední řadě je důležitou oblastí činnosti LPP integrace řešení podle potřeb a požadavků zákazníka.
Main Activities
LPP s.r.o. is a technological company with a history dating back to 1937 when one of the first flight instrument companies was founded by V. Hodek. At the beginning of 1993, the company LPP s.r.o. was established by splitting, which was about to continue as the successor of the industry leader. Nowadays the company focuses on providing comprehensive solutions for land systems and aerospace technology. The USP of LPP company is the ability to provide a complete solution of C6 ISR system, including a full integration of operational and technical information on requested platforms and fully adapt to the customer requirements. Besides, the LPP company develops and produces flight instruments and vetronics. Last but not least, an important area of LPP’s activities is the integration of solutions according to the needs and requirements of the customer.
Ulice / Street
Pod Hájkem 406/1a
Město / City
Praha 8 – Libeň
PSC / ZIP
180 00
481 12 062
DIČ / VAT
CZ 481 12 062
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Systémy velení a jeho vybavení, Obrněná a jiná vozidla a vybavení