Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Třebohostická 987/5, Praha 10
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jan Kuchař
jednatel a generální ředitel
Ing. Tomáš Müller
obchodní ředitel
Logo
Email
sales@ttc.cz
Website
http://www.ttc-telekomunikace.cz
Zaměření
Operačně taktické komunikační systémy ozbrojených složek, dispečerská pracoviště míst velení a řízení vojenských stanovišť a řídících center systému krizového řízení, zajištění interoperability krizového řízení pro civilní účely, zabezpečení ochrany energetických sítí, rozvoj a modernizace stávající komunikační infrastruktury při zachování kompatibility, široká paleta servisní činnosti v oblasti komunikačních technologií.

Operational tactical communication systems of armed forces, dispatching centers of command and control centers and control centers of the crisis management system, ensuring the interoperability of crisis management for civilian purposes, ensuring the protection of energy networks, development and upgrading of existing communication infrastructure while maintaining compatibility, a wide range of service activities Communication technologies.
Fax
+420 234 052 991
Ulice / Street
Třebohostická 987/5
Město / City
Praha 10
PSC / ZIP
10000
41194403
DIČ / VAT
CZ41194403
Kategorie
Systémy velení a jeho vybavení, Komunikační a radiolokační systémy, Vývoj výcvik a opravárenství