Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Kounicova 65, Brno
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.
Rektor
e-mail: bohuslav.prikryl@unob.cz
Logo
Email
ovv@unob.cz
Website
http://www.unob.cz
Zaměření
Univerzita obrany je vzdělávací a vědecké výzkumné centrum zaměřené na obranu a bezpečnost. Nabízí akreditované studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, specializovaných kurzech a spolupráci v obranném výzkumu.

The Univesity of Defence is en educational and scientific research centre focused on defence and security. It offers accredited studies in Bachelor´s, Master´s and doctoral degree programmes, specialised courses and collaboration in defence research.
Fax
+420 973 442 160
Ulice / Street
Kounicova 65
Město / City
Brno
PSC / ZIP
61200
60162694
DIČ / VAT
CZ60162694
Kategorie
Vývoj výcvik a opravárenství