Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
U Tescomy 198, Zlín
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Vlastimil Románek, CSc.
jednatel
Logo
Email
vakuform@vakuform.cz
Zaměření
VAKUFORM s.r.o. je česká firma, jejíž předmětem činnosti je :
- vývoj a výroba zdravotnických prostředků zejména pro poskytnutí neodkladné přednemocniční péče;
- vývoj a výroba prostředků používaných civilními a armádními složkami záchranného systému v ČR (IZS)
a v zahraničí;
- vývoj a výroba vysokofrekvenčně svařovaných výrobků vč. subdodávek pro vyšší dodavatele;
- vývoj a výroba textilních výrobků vč. subdodávek pro vyšší dodavatele.
Výrobky VAKUFORM® jsou používány ve vojenském zdravotnictví od roku 1997 a to v osmi armádách členských státu NATO a celkový počet přidělených NSN činí aktuálně 41.
Main Activities
VAKUFORM s.r.o. Is a Czech company whose business is:      - development and production of medical devices, in particular for the provision of urgent pre-hospital care;     - development and production of means used by the civil and military components of the rescue system in the Czech Republic (IZS)       And abroad;     - development and production of high-frequency welded products incl. Subcontracts for higher suppliers;     - development and production of textile products incl. Subcontracts for higher suppliers. VAKUFORM® products have been used in military health since 1997 in eight NATO member armies, and the total number of NSNs currently allocated is 41.
Fax
+420 577 211 676
Ulice / Street
U Tescomy 198
Město / City
Zlín
PSC / ZIP
76001
60719044
DIČ / VAT
CZ60719044
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vybavení bezpečnostních služeb