Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Tiskařská 270/8, Praha-Malešice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Milan Doležal
Ředitel a předseda představenstva
e-mail: miland@vrg.cz
Logo
Email
vrg@vrg.cz
Website
http://www.vrg.eu
Zaměření
Návrh a realizace komplexních výcvikových a výukových systémů, integrace a implementace pokročilých technologií pro AČR.
Vývoj, výroba a dodávání simulátorů a trenažérů včetně souvisejících služeb.
Vývoj softwaru pro modelování a simulace.
Poskytování služeb Katalogizační agentury.

Design and implementation of complex training and education systems, integration and implementation of advanced technologies for ACR.
Development, production and delivery of simulators and trainers including related services.
Modeling and simulation software development.
Providing Cataloging Agency services.
Fax
+420 296 505 752
Ulice / Street
Tiskařská 270/8
Město / City
Praha-Malešice
PSC / ZIP
10800
25699091
DIČ / VAT
CZ25699091
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Vývoj výcvik a opravárenství