Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Veslařská 230, Brno
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
RNDr. Bohuslav Šafář, CSc.
ředitel
Logo
Email
vvu@vvubrno.cz
Website
http://www.vvubrno.cz
Zaměření
Výzkum a experimentální vývoj zejména ve prospěch národní obrany a bezpečnosti v oblastech technických věd souvisejících s inovacemi vyššího stupně, konkrétně pozemních technologií, materiálů a logistiky v následujících oblastech technických kompetencí:
  - chemická, biologická, radiologická a jaderná obrana a další pobočky související se CBRN;
  - technologie senzorŮ, elektronická válka a počítačová obrana, kamufláž, utajení a podvod;
Speciální kovové a nekovové materiály, technologie povrchové ochrany, systémy jakosti a logistické technologie.

Research and Experimental Development especially in favour of national defence and security in areas of technical science related to higher-order innovations of namely ground technologies, materials and logistics in following areas of tecnical competence:
- Chemical Biological Radiological and Nuclear Defence and other branches related CBRN Pretoction of Troops;
- Technology f Sensors, Electronic Warfare and Cyber Defence, Camouflage, Concealment and Deception;
Special Metalilc and Non-metallic Materials, Technology of Surface Protection, Quality Systems and Logistic Technologies.
Fax
+420 543 562 100
Ulice / Street
Veslařská 230
Město / City
Brno
PSC / ZIP
63700
29372259
DIČ / VAT
CZ29372259
Kategorie
Vývoj výcvik a opravárenství, Obchodní a ostatní