Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Tovární 532, Bojkovice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Radoslav Moravec, CSc.
generální ředitel
Logo
Email
zeveta@zeveta.cz
Website
http://www.zeveta.eu
Zaměření
- univerzální ruční granát - dvě funkce URG-86
  - kouřové granáty DGO-1, DGO-3, DG-81
  - signální karta 26,5 mm
Rušení kartidge 26,5 mm
Rušivé kartidge 1x1 "a 1x2" - Flare
  - třecí zapalovač
  - odstraňování munice
  - signální a osvětlovací munice
  - ruční granáty, reaktivní protitankové granáty
  - ochrana proti kouři nebo zařízení a personál
  - úder znamená
  - imitační prostředky
  - testování
  - znehodnocení, likvidace munice

- universal hand grenade-two function URG-86
- smoke grenades DGO-1, DGO-3, DG-81
- signal cartidge 26.5 mm
jamming cartidge 26.5 mm
jamming cartidge 1x1" and 1x2" - Flare
- friction igniter
- delaboration of munition
- signal and illumination munition
- hand grenades, reactive anti-tank grenades
- smoke protection or equipment and personnel
- strike means
- imitation means
- testing
- defusing, liquidation of munition
Fax
+420 572 641 426
Ulice / Street
Tovární 532
Město / City
Bojkovice
PSC / ZIP
68771
25691465
DIČ / VAT
CZ25691465
Kategorie
Zbraně systémy řízení palby munice, Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vývoj výcvik a opravárenství