Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Slezanů 2296/9 , Praha
Logo
Email
zizka@4msystems.cz
Website
http://www.4msystems.cz
Zaměření
4M SYSTEMS s.r.o. se zabývá návrhem, výrobou a prodejem taktického vybavení pro vojenské síly, jako je armáda, policie, celní správa, vězeňská služba, pohraniční stráž, atd.
Společnost byla založena v roce 2015 s cílem poskytovat co nejlepší služby a produkty svým zákazníkům, kteří jsou odborníky v oblasti obrany a bezpečnosti. Know-how společnosti je založeno na rozsáhlé a dlouhodobé spolupráci s řadou odborníků včetně bývalých členů speciálních zásahových jednotek, Armády a Policie ČR, pracovníků s dlouholetou praxí ve specializovaném textilním průmyslu, inspektorům kvality se zkušenostmi ze zahraničí, odbornými analytiky nebo vydavateli vojensko-orientovaných publikací.

4M SYSTEMS Ltd. is engaged in the design, production and sales of tactical equipment for military forces such as army, police, customs, prison service, bordes guard, etc.
The company was founded in 2015 with the aim of providing the best possible services and products to its customers, who are professionals in the field of defense and security. Comany´s know-how is based on extensive and long-term cooperation with many specialists including former members of special intervention units, the Army and the Police of the Czech Republic, workers with the years of experience in the specialized textile industry, inspectors of quality with experiences from abroad, expert analyst or editor of military oriented publications.
Ulice / Street
Slezanů 2296/9
Město / City
Praha
PSC / ZIP
169 00
03670091
DIČ / VAT
CZ03670091
Kategorie
Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní