Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Hodolany 569, Olomouc
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jaroslav Zadražil (statutární zástupce)

Marek Roskol (m.roskol@sterch.com)
Logo
Email
m.roskol@sterch.com
Zaměření
Společnost STERCH byla založena v roce 1996 jako dceřiná společnost společnosti SCHIEBEL Wien GmbH. Společnost se specializuje na CNC frézování a CNC soustružení. Hlavní výrobní činnost společnosti se skládá ze svařovacích, soustružnických, frézovacích a řídících výrobků pro letecký průmysl a malosériovou výrobu pro různé průmyslové aplikace.
Společnost STERCH byla založena a akreditována nezávislým certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001 a AS 9100. Společnost přizpůsobila svou politiku splnění požadavků tohoto systému.
Main Activities
STERCH Company Ltd. was founded in 1996 as a subsidiary of SCHIEBEL Wien GmbH. Company specializes in CNC milling and CNC turning. The main production activity of the company consistsof welding, turning, milling and control products for the aerospace industry as well as small scale production for various industrial applications. STERCH Company Ltd. has established and accreditecd by independent entity certified Quality Management System for standards ISO 9001 and AS 9100. Company adapted its policy in order to meet the requirements of this system.
Ulice / Street
Hodolany 569
Město / City
Olomouc
PSC / ZIP
772 00
25354256
DIČ / VAT
CZ25354256
Kategorie
Letecká technika a její zařízení