Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Průmyslová 2081, Velké Meziříčí
Logo
Email
ostry@agados.cz
Website
http://www.agados.cz/
Zaměření
AGADOS, spol. s r.o. je dnes jedním z největších výrobců přívěsů v kategoriích O1 a O2 (celková hmotnost do 750 kg a do 3 500 kg) a předním výrobcem v ČR.
Společnost je prostřednictvím svých přidružených společností a prodejců zastoupena ve většině evropských zemí a na území ČR. Společnost, která se 1. srpna 2006 přestěhovala do nového výrobního závodu, umožňuje další zvýšení kapacitního potenciálu.
AGADOS, spol. s r.o. je certifikován podle EN ISO 9001:2008.
Podle firemního sloganu "...s přívěsy AGADOS do budoucna..." je strategií společnosti uspokojit co nejvíce zákazníků, a proto si zákazníci mohou vybrat přívěsy z široké škály vyráběných bzděných a nebrzděných typů různého použití, rozměrů, použitého materiálu a příslušenství.
Společnost AGADOS, spol. s r.o. a její prodejci jsou k dispozici pro všechny další otázky a vysvětlení.
Prioritou společnosti je výroba přívěsů, které by sloužily zákazníkům po dlouhou dobu, a proto AGADOS a její prodejci zaručují kompletní servis a prodej náhradních dílů i pro starší typy přívěsů.

AGADOS, spol. s r.o. is nowadays one of the biggest European manufacturers of trailers in categories O1 and O2 (gross vehicle weight up to 750 kg and up to 3,500 kg) and the leading manufacturer in the Czech Republic.
The company is , through its affiliated companies and dealers, represented in the most of European countries and along the area of the Czech Republic. The company moving into new manufacturer plant on August 1st, 2006, allowes the further increase of capacity potential.
AGADOS, spol. s r.o. has been ertificated according to EN ISO 9001:2008.
According to the company slogan "...with AGADOS trailers into the future..." the company strategy is to satisfy as many customers as possible and therefore the customers can choose trailers from the wide range of the manufactured braked and unbraked types of various use, dimensions, used materials and accessories.
AGADOS, spol. s r.o. company nd its dealers are at customers´ disposal for any further questions or explanations.
The company priority is to manufacture trailers that would serve to customers for long time and therefore AGADOS and its dealers guarantee complete service and sales of spare parts, also for the older types of trailers
Fax
+420 566 653 368
Ulice / Street
Průmyslová 2081
Město / City
Velké Meziříčí
PSC / ZIP
594 01
43378391
Kategorie
Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Obchodní a ostatní