Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Dejvická 33, Praha 6
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Monika Lauková
Logo
Email
komcentra@komcentra.cz
Zaměření
Společnost KOMCENTRA, která byla založena v roce 1990 (používáním současného názvu od roku 1997), byla přítomna v oblasti vývojového softwaru a hardwaru zaměřeného na bezpečnost v reálném čase, především pro oblast policejní, národní bezpečnosti a civilní ochrany. Hlavní činnosti jsou věnovány
  - Integrovaná komunikační, velitelská a řídící střediska pro policii a ambulanci
  - Vývoj softwaru - Celostátní Policejní manipulace s nouzovými voláními a platforma pro řízení provozu
  - Integrace rádiových sítí pro velitelství Policie ČR a Ambulaci
  - umístění atomových vozidel, řízení vozového parku
  - mobilní umístění volajícího, integrace GIS, správa zdrojů
  - Vývoj vyhrazeného hardwaru a softwaru pro VoIP telefonii a radiové ovládání
  - nástroje interoperability pro propojení vnějších výstražných systémů atd.
  - Příkazové a řídící centrum rychlého nasazení
Certifikované normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001

Founded 1990 (using present name since 1997), KOMCENTRA has been present in the field of security oriented realtime software and hardware development, mostly for Police, homeland security and civil protection. Major activities are dedicated to
- Integrated Communication, Command and Control Centers for Police and Ambulance
- Software development - nationwide Police emergency call handling and operations control platform
- Radio network integration for Czech Police and Ambulace command
- Atomated vehicle location, fleet management
- Mobile caller location, GIS integration, resource management
- Development of dedicated hardware and software for VoIP telephony and radio control
- Interoperability tools for interfacing external alert systems etc.
- Rapid deployment field command & control center
Certified ISO 9001, ISO 14001 and ISO 27001
Fax
224 31 95 59
Ulice / Street
Dejvická 33
Město / City
Praha 6
PSC / ZIP
16000
41186991
DIČ / VAT
CZ41186991
Kategorie
Systémy velení a jeho vybavení, Komunikační a radiolokační systémy, Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní