Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
třída Tomáše Bati 5267, Zlín
Logo
Email
computer-obchod@impromat.cz
Zaměření
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

 Komplexní služby v oblasti bezpečnosti informačních a bezpečnostních technologií
 Bezpečnostní analýzy, konzultace a poradenství
 Standardní bezpečnost ICT
o Ochrana perimetru,
o Ochrana infrastruktury ICT a koncových bodů,
o Šifrování dat a komunikace,
o Zálohování, archivace
 Pokročilá bezpečnost ICT
o Systém ochrany proti pokročilým hrozbám,
o Správa privilegovaných účtů (PAM - Privileged Access Management),
o prevence ztráty/úniku dat (DLP - Data Leak Prevention),
o Ochrana DDoS,
o Threat Data Feeds s integrací do SIEM
o Detekce a odstraňování zranitelností
 Industriální bezpečnost ICT (ochrana výrobních linek proti napadení a zneužití)
 Havarijní plány, bezpečnostní plány zálohování a obnovy ICT
 Kybernetická bezpečnost zaměstnanců – online bezpečnostní vzdělávání
Main Activities
SECURITY TECHNOLOGIES.  Complex services in IT Security and Communications Technologies  Security Analyzes and Consulting  ICT Security o Protection of Perimeter and End Points, o Data Encryption, o BackUp and Archiving)  Advanced ICT Security o Anti Threat Protection, o Privileged Access Management, o Data Leak Prevention o DDoS protection o Threat data feeds with integration to SIEM o Malware detection, removal and vulnerability  Industrial Cybersecurity (Production Lines Protection against threats)  Emergency plans, security plans for backup and recovery  Cybersecurity Trainings for Employees
Fax
+420 577 211 870
Ulice / Street
třída Tomáše Bati 5267
Město / City
Zlín
PSC / ZIP
760 01
46992308
Kategorie
Komunikační a radiolokační systémy, Obchodní a ostatní