Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
třída Tomáše Bati 5267, Zlín
Logo
Email
obchod.computer@impromat.cz
Website
http://www.impromat.cz/computer/
Zaměření
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. je významným poskytovatelem infrastrukturních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Jsme schopni profesionálně řešit všechny standardní a individuální požadavky našich zákazníků na informační technologie od návrhu řešení, až po provoz, správu a obnovu až po úplný outsourcing. Na trhu působíme od roku 1992. V současné době zaměstnáváme více než 100 zaměstnanců a naše společnost je založena v České republice a na Slovensku.
Zavedli jsme systém řízení kvality ISO 001: 2008 pro návrh a vývoj, komplexní dodávky a servis informačních technologií, ISO / IEC 27001: 2014 systém řízení informační bezpečnosti pro projekty, komplexní dodávky a služby v oblasti ICT a systém řízení služeb informačních a komunikačních technologií ISO / IEC 20000-1: 2006. Tím je zajištěna vysoká dlouhodobá způsobilost, stabilní kvalita a bezpečnost informací.
IMPROMAT-COMPUTER působí především v následujících oblastech ICT:
 - Outsourcing ICT
 - Bezpečnostní technologie a služby
 - Systémové a ICT služby
- Systémová, aplikační a hardwarová infrastruktura
 - Konsolidace, virtualizace a cloud computing
 - Technologické jednotky (HW, SW)
 - Multi-licencování, Software Asset Management

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. is significant provider of infrastucture services in the field of information and Communication Technologies (ICT). We are able to professionaly solve all the standard and individual requirements of our customers regarding information technology from the proposal for the solution, the implementation up to the operation, administration, and renewal up to full outsourcing. We have been operating on the market since 1992. We currently employ more than 100 staff and our company is established in the Czech Republic and Slovakia.
We have implemented the ISO 001:2008 system of quality management for proposal and development, comprehensive supplies and the servicing of information technologies, the ISO/IEC 27001:2014 an information security management system for projects, complex supplies and services in ICT and system of ICT service management ISO/IEC 20000-1:2006. This ensures high long-term proficiency, stadardized quality and information security.
IMPROMAT-COMPUTER is primarily active in the following areas ICT:
- Outsourcing ICT
- Security technologies and services
- System and ICT services
- System, application and hardware infrastructure
- Consolidation, virtualization and cloud computing
- Technological units (HW, SW)
- Multi-licening, Software Asset Management
Fax
+420 577 211 870
Ulice / Street
třída Tomáše Bati 5267
Město / City
Zlín
PSC / ZIP
760 01
46992308
Kategorie
Komunikační a radiolokační systémy, Obchodní a ostatní