Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Hradčanské nám. 67/8, Praha 1
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Mgr. Michal Ratajský, jednatel
Logo
Email
office@csaero.cz
Website
http://www.cssolutions.company/cz/
Zaměření
Společnost CS, Solutions, s.r.o. byla založena v lednu 2009 za účelem vytvoření nadnárodní společnosti poskytující komplexní bezpečnostní řešení. Dále se transformovala na dnešní inovační bezpečnostní a vojenskou společnost, která mimo jiné zastupuje většinu národních výrobců bezpilotních prostředků, specializovaných systémů čištění vody a analytického softwaru včetně vývoje, testování a vyhodnocování.

CS Solutions Ltd. was established in January 2009 in order to create a transnational company providing complex security solutions. Further it transformed itself into nowadays innovative security and military company representing among other services majority of national manufacturers of unmanned aerial vehicles, specialized water purification systems and analytical software, including development, testing and evaluation.
Ulice / Street
Hradčanské nám. 67/8
Město / City
Praha 1
PSC / ZIP
118 00
28321812
Kategorie
Letecká technika a její zařízení