Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Logo
Email
founova@clutex.cz
Zaměření
Hlavní oblasti:
- Vývoj a inovace (aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - národní a mezinárodní, vývoj nových zkušebních metod, prototypování a přizpůsobování procesů a výrobků...)
- Marketing a propagace (společná propagace klastru a jeho členů na národních a mezinárodních výstavách)
- Shromažďování a sdílení informací
- Vzdělávání a odborná příprava
Main Activities
Main Areas: • Development and innovation (R&D&I projects activities – national & international, development of new testing methods, prototyping and customization of processes and products, …) • Marketing and promotion (Joint promotion of the cluster and its members at national and international exhibitions) • Collecting and sharing information • Education and training
Ulice / Street
1. máje 97/25
Město / City
Liberec
PSC / ZIP
460 01
27031641
DIČ / VAT
CZ27031641
Kategorie
Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní