Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Siemensova 1, Praha
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Radek Zachoval, BA (Hons)
Logo
Email
ssp.cz@siemens.com
Website
http://www.siemens.cz/buildingtechnologies
Facebook
@SiemensCZ
Twitter
@SiemensCzech
Zaměření
Divize Building Technologies nabízí ve svém portfoliu nejen domácí software vyvinuté pro inteligentní budovy, ale také bezpečnostní systémy, jako jsou systémy detekce požáru, stejně jako bezpečnostní systémy, jako jsou systémy řízení přístupu, systémy detekce vniknutí a CCTV. V oblasti pokročilých bezpečnostních systémů zahrnuje systémy pro detekci výbušnin a omamných látek, detekční systémy Anti-UAV a systémy detekce radaru určené k zajištění rozsáhlých obvodů kritických míst infrastruktury. Kromě toho společnost BT nabízí systém rozpoznávání obličeje a biometrický systém řízení přístupu. Ve všech těchto oblastech divize spolupracuje s předními světovými výrobci a sbírá komplexní portfolio bezpečnostních a bezpečnostních systémů v celém spektru.

Building technologies division offers in its portfolio not only in house developed software solutions for intelligent buildings but also safety systems like Fire detection systems as well as security systems like access control systems, intrusion detection systems and CCTV. In the field of advanced security systems it includes systems for detection of explosives and narcotics, Anti UAV detection systems and radar detection systems dedicated to secure extensive perimeters of critical infrastructure sites. In addition, BT offers Facial Recognition system and biometric Access control system. In all these fields division cooperates with leading producers worldwide and collects complex portfolio of safety and security systems in its whole spectrum.
Ulice / Street
Siemensova 1
Město / City
Praha
PSC / ZIP
15500
00268577
DIČ / VAT
CZ00268577
Kategorie
Vybavení bezpečnostních služeb