Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
28.října 1081/19, Chomutov
Logo
Email
dufka@strixchomutov.cz
Website
http://www.strixchomutov.cz/
Zaměření
Výzkum a vývoj konstrukce mobilní modulární bariéry s balisticky odolnými kompozitními deskami s využitím pro ochranu objektů, zasahujících jednotek IZS nebo bezpečnostních složek v krizových situacích. Možnost samostatného využití vyvíjených balisticky odolných kompozitních desek a panelů i mimo systém modulární mobilní bariéry.
Výzkum a vývoj systému stavebních prvků a postupů jejich aplikace pro využití ke zvýšení balistické odolnosti stacionárních cílů založený na použití balisticky odolných panelech sendvičové konstrukce.
Vývoj komplexního monitorovacího systému včasného varování při dosažení kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů.

Research and development of the mobile modular barrier construction with ballistic resistant composite plates used for the protection of buildings, intervening Integrated Rescue Service units and security forces in crisis situations. Those ballistic resistant composite boards and panels are possible to be used even outside the modular mobile barrier system.
Research and development of the system of construction elements and their applications to increase the ballistic resistance of stationary targets based on the use of ballistic resistant panels of sandwich construction.
Development of a comprehensive early-warning monitoring system when reaching critical conditions that compromise the security and stability of objects.
Fax
+420474623180
Ulice / Street
28.října 1081/19
Město / City
Chomutov
PSC / ZIP
430 01
27274535
DIČ / VAT
CZ-27274535
Kategorie
Vývoj výcvik a opravárenství