Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Volutová 2523, Praha 5
Logo
Email
info@dekontacbrn.cz
Zaměření
• Podnikání v oblasti manipulace a skladování vysoce nebezpečných látek, odpadů a jejich likvidace.
• Výzkum a vývoj dekontaminačních technologií, zařízení a jejich testování.
• Odstranění vysoce nebezpečných látek a materiálů ze životního prostředí a dekontaminace prostorů a objektů kritické infrastruktury.
• Spolupráce s integrovaným záchranným systémem pro mimořádné události zahrnující únik vysoce nebezpečných látek a materiálů.
• Výzkum a vývoj osobních ochranných prostředků proti vysoce nebezpečným látkám a materiálům.
• Školení a vzdělávání v oblasti ochrany proti chemickým, biologickým, radiačním a jaderným materiálům.
Main Activities
• Business in the area of handling and storage of highly hazardous substances, waste and their disposal. • Research and development of decontamination technologies, equipment and their testing. • Removal of highly hazardous substances and materials from the environment and decontamination of critical infrastructure areas and objects. • Cooperation with an integrated emergency rescue system involving the release of highly hazardous substances and materials. • Research and development of personal protective equipment against highly hazardous substances and materials. • Training and education in the field of protection against chemical, biological, radiation and nuclear materials.
Ulice / Street
Volutová 2523
Město / City
Praha 5
PSC / ZIP
158 00
25157957
DIČ / VAT
CZ25157957
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Obchodní a ostatní