Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Technologická 838/14, Olomouc
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Josef Hostin
Ing. Martin Kaplánek
Logo
Email
info@molpir.cz
Zaměření
Společnost MOLPIR GROUP CZ a.s., působí na trhu již od roku 1993, jako významný výrobce a dodavatel zařízení pro úpravu mikroklimatu v mobilních prostředcích. Zabývá se vývojem a realizací speciálních klimatizačních a topných jednotek pro logistická a bojová vozidla armád NATO. Nabízí spolupráci při řešení komplexních vzduchotechnických systémů vozidel. Realizuje vývoj, výrobu a dodavku zařízení pro kolektivní ochranu osob, především v oblasti CBRN ochrany.
Portfolio produktů:
• Zařízení pro kolektivní (CBRN) ochranu osob;
• Klimatizační jednotky;
• Ventilační zařízení;
• Topné jednotky.
Main Activities
MOLPIR GROUP CZ a.s. has been operating on the market since 1993 as a major manufacturer and supplier for microclimate treatment equipment in mobile devices. It deals with the development and implementation of special air-conditioning and heating units for logistic and defence vehicles of NATO armies. It offers cooperation in solving complex air-conditioning systems of vehicles. It carries out the development, production and supply of equipment for collective protection of persons, especially in the field of CBRN protection. Product Portfolio: - Equipment for collective (CBRN) and personal protection; - Air conditioning units; - Ventilation equipment; - Heating units
Fax
+420585315021
Ulice / Street
Technologická 838/14
Město / City
Olomouc
PSC / ZIP
77900
25828843
DIČ / VAT
CZ25828843
Kategorie
Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Ženijní chemické a zdravotnické vybavení