Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Staňkova 103/18, Brno
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Jan Kučera
Jednatel / CEO
Logo
Email
jan.kucera@bois-filtry.cz
Zaměření
• vývoj, výroba a prodej prodyšných NBC ochranných oděvů
• vývoj, výroba a prodej multispektrálních maskovacích prostředků
• zahraniční obchod s vojenským materiálem (NBC ochrana a detekce, maskovací systémy, služby)
Main Activities
- development, manufacturing and sale of - air-permeable NBS protective suit - multi-spectral camouflage systems (camouflage nets, mobile camouflage and personal camouflage) - foreign trade in military materials (NBC protection and detection, camouflage systems, services)
Fax
+420 516 410 562
Ulice / Street
Staňkova 103/18
Město / City
Brno
PSC / ZIP
602 00
44962592
DIČ / VAT
CZ44962592
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vývoj výcvik a opravárenství, Obchodní a ostatní