Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Blahoslavova 10/293, Praha 3
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Lukáš Trachta
General sales manager
Logo
Email
banzai@banzai.cz
Website
http://www.banzai.cz
Zaměření
Export - Import služby
Specializované obchodní činnosti zahrnující obchod se zbraněmi, zbraňovými systémy a vojenskými produkty.
Služby týkající se zbraní, zbraňových systémů a vojenského materiálu - skladování, opravy, doprava, školení pro technický personál, speciální vozidla, atd.
Vývoz a dovoz zbraní a souvisejících výrobků až po prodej na veřejných trzích.

Export - Import Services.
Specialised trading activities involving trading with weapons, weapon systems and military products
Services involving weapons, weapon systems and military material - storage, repairs, transport, training to technical staff, special vehicles, etc.
Export and import of weapons and relating products up to sale at public markets
Fax
+420 271 771 208
Ulice / Street
Blahoslavova 10/293
Město / City
Praha 3
PSC / ZIP
130 00
18630898
DIČ / VAT
CZ18630898
Kategorie
Zbraně systémy řízení palby munice, Obchodní a ostatní