Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Táboritská 1000/23, Praha
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jaroslav Mráz
jednatel / CEO
Logo
Email
info@cetag.com
Zaměření
Cetag je znalecký ústav zapsaný v seznamu znalců Ministerstva spravedlnosti ČR působící v oblasti kybernetiky, informačních technologií a ekonomiky
Main Activities
Cetag is an expert institution registered in the list of experts of the Ministry of Justice of the Czech Republic operating in the field of cybernetics, information technologies and the economy
Ulice / Street
Táboritská 1000/23
Město / City
Praha
PSC / ZIP
130 00
27451925
DIČ / VAT
CZ27451925
Kategorie
Obchodní a ostatní