Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Průmyslová 462, Pardubice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Viktor Sotona
Generální ředitel / Managing Director
Ondřej Chlost
Obchodní ředitel / Commercial Director
Logo
Email
info@era.aero
Website
http://www.era.aero
Zaměření
ERA a.s. (Člen skupiny Omnipol Group) je průkopníkem a předním dodavatelem řešení nové generace sledování a sledování letů pro řízení letecké dopravy, vojenské, bezpečnostní a letištní operace.
Jako jeden z vývojářů respektovaných technologií multilaterace a ADS-B a díky tradičním produktům společnosti ERA má více než 100 zařízení na řadě letišť, středisek řízení letového provozu a vojenských organizací v 58 zemích na všech kontinentech, s výjimkou Antarktidy: v Evropě, na Středním východě, v Africe, v Americe a v Asii.
Již více než půl století vybudovala společnost ERA hrdé dědictví, které dodává řídicí jednotky MLAT ATC. Kromě systémů pro civilní sektor vytvořila ERA jedinečný systém pasivního dozoru a identifikace VERA-NG, který je nezbytnou součástí každé moderní obranné sítě pro sledování obrany a pokročilé ochrany hranic.
VERA-NG je nejpokročilejší a nejmodernější pasivní ESM Tracker určený pro detekci, lokalizaci, identifikaci a sledování vzdušných, pozemních a námořních cílů. Vera-NG používá pokročilé techniky k provádění přeshraničního dlouhodobého a dálkového dozoru bez varování sousedních států. Účinně "vidí, aniž by bylo viděno".

ERA a.s. (a member of the Omnipol Group) is a pioneer and leading supplier of next-generation surveilllance and flight tracking solutions for the air traffic management, military, security and airport operations markets.
As one of the developers of the respected technologies of multilateration and ADS-B and thanks to the company´s traditional products ERA has more than 100 installations at a series of aerodromes, air traffic control centres and military organisations in 58 countries on all continents except Antarctica: in Europe, the Middle East, Africa, the Americas and Asia.
For more than half century ERA has built a proud heritage delivering MLAT ATC controllers. Apart from systems for the civil sector, ERA has developed the unique passive surveillance and identification system VERA-NG - an essential part of any modern defence serveillance network and advanced border protection.
VERA-NG is the most advanced and state-of-the-art Passive ESM Tracker designed for detection, location, in´dentification and tracking of air, ground and naval targets. Vera-NG uses advanced techniques to conduct cross-border long-term and long-range surveillance without alerting neighbouring nations. It effectively "sees without being seen".
Fax
+420 467 004 555
Ulice / Street
Průmyslová 462
Město / City
Pardubice
PSC / ZIP
530 03
60916427
DIČ / VAT
CZ60916427
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Komunikační a radiolokační systémy, Obchodní a ostatní