Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Kodaňská 521, Praha 10
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Petr Kratochvíl
Logo
Email
info@excaliburarmy.cz
Website
http://www.excaliburarmy.cz
Facebook
https://www.facebook.com/excaliburarmy/
Zaměření
EXCALIBUR ARMY je přední česká společnost v oblasti výroby a obchodu s pozemní technikou a zbraňovými systémy pro pozemní síly s dvacetiletou tradicí. Její hlavní provozovnou a výrobním podnikem je závod ve Šternberku, ve kterém probíhá vývoj, výroba, modernizace a generální opravy speciální pozemní techniky na kolových i pásových podvozcích. Šternberský podnik získala EXCALIBUR ARMY v soutěži na cenu od českého státu v situaci, kdy podnik neměl zakázky a propouštěl zaměstnance. Soukromému vlastníkovi se podařilo továrnu naplnit novými zakázkami, které z více než 90 procent směřují na export. Společnost EXCALIBUR ARMY v současné době zaměstnává téměř 600 lidí, většinu z toho právě ve šternberském podniku. Jedná se o konstruktéry s VŠ vzděláním i vysoce kvalifikované dělníky, experty na výrobu a opravy obrněné techniky. Tržby podniku dosáhly v roce 2017 téměř 2,1 miliardy Kč.
Hlavní aktivity:
  - výzkum, vývoj a výroba vojenské techniky
  - náhradní díly a motory pro vojenská vozidla - T-55, T-72, BVP-1, BVP-2, RM-70, TATRA...
  - servis a opravy vojenské techniky
- servis a výroba vozidel PANDUR 8x8, PATRIOT 4x4
  - vývoj a výroba mostních vozidel AM-70 EX, AM-50 EX
- výroba mobilních dílen, vyprošťovacích vozidel, dekontaminačního vozidla...
- výroba raketometů RM-70 VAMPIRE 4D, BM-21 MT 4x4 a modernizace starších typů RM-70 a BM-21
- modernizace vojenských vozidel - DANA M2, M1, BVP MEXCA, T-72 SCARAB, TATRA T 815 LT...
  - dodávky zbraní a munice

EXCALIBUR ARMY is a leading Czech company in the field of production and sales of ground-based military technology and weapon systems for ground forces with twenty years of tradition. Its main plant and production company is based in Šternberk, where the development, production, modernization and overhauls of special ground equipment on wheeled and tracked chassis takes place. EXCALIBUR ARMY acquired the Šternberk plant from the Czech government as the highest bidder in a situation where the company had no contracts and was laying off its employees on a large scale. The new private owner managed to find new orders for the factory with more than 90 percent of the production intended for export. EXCALIBUR ARMY currently employs nearly 600 people, most of them in the Šternberk plant. They are designers with university degrees, as well as highly qualified workers, experts in the field of production and repairs of armored vehicles. The turnover of the company reached nearly 2.1 billion CZK in 2017.
- R&D and production of military equipment
- spare parts and engines for military vehicles - T-55, T-72, BVP-1, BVP-2, RM-70, TATRA...
- overhauls and maintenance of military vehicles
- maintenance and production of PANDUR 8x8, PATRIOT 4x4 vehicles
- development and production of AM-70 EX, AM-50 EX bridge layers
- production of mobile workshops, recovery vehicles, decontamination vehicle...
- production of RM-70 VAMPIRE 4D, BM-21 MT 4x4 MLRS and modernization of older variants of RM-70 and BM-21
- modernization of military vehicles - DANA M2, M1, BVP MEXCA, T-72 SCARAB, TATRA T 815 LT...
- weapons and ammunition
Ulice / Street
Kodaňská 521
Město / City
Praha 10
PSC / ZIP
101 00
64573877
DIČ / VAT
CZ699003219
Kategorie
Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Zbraně systémy řízení palby munice, Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vývoj výcvik a opravárenství, Obchodní a ostatní