Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Kodaňská ul. 521, Praha 10
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Petr Kratochvíl
Logo
Email
info@excaliburarmy.cz
Website
http://www.excaliburarmy.com
Zaměření
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. je soukromá společnost, český vůdce v oblasti poskytování vojenského vybavení:
  - výzkum, vývoj a výroba vojenské techniky
  - náhradní díly pro vojenské vybavení - T-55, T-72, BMP1, BMP2, BRDM ...
  - Servis a logistika
  - raketový startér RM-70, samohybná houfnice DANA M1
  - Technická vozidla AM-50EX, AV-15 ...
  - prodej vojenských zařízení (cisterny, BMP, houfnice DANA RM-70, BRDM-2 a další)
  - servis a opravy vojenských zařízení
  - Modernizace vojenských vozidel
  - Zbraně a střelivo

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. is private owned company, Czech leader in the field of providing the military equipment.
- R&D and productionof military ewuipment
- Spare parts for military ewuipment - T-55, T-72, BMP1, BMP2, BRDM...
- Service and Logistics
- RM-70 Rocket Launcher, DANA M1 self-propelled howitzer
- Engineering vehicles AM-50EX, AV-15...
- Sale of military ewuipment (tanks, BMP, OT howitzer DANA RM-70, BRDM-2 and other)
- Service and repair of military ewuipment
- Modernization of military vehicles
- Weapons and ammunition
Telefon / Phone
+420 469 775 100
Fax
+420 469 775 101
Ulice / Street
Kodaňská ul. 521
Město / City
Praha 10
PSC / ZIP
101 00
64573877
DIČ / VAT
CZ699003219
Kategorie
Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Obchodní a ostatní