Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Milíčova 1343/16, Ostrava - Moravská Ostrava
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Martin Čuřík
Ing. Petr Bernatík sr.
Logo
Email
info@imexgroup.cz
Website
http://www.imexgroup.cz
Zaměření
Společnost se zabývá mezinárodním obchodem s vojenským materiálem. Její obchodní aktivity jsou certifikovány v souladu se systémem kvality ISO 9001:2009.
Společnost realizuje zejména následující aktivity:
(a) dodávky pěchotní výzbroje, výstroje, munice
(b) dodávky vojenské techniky vč. ND
(c) dodávky letecké techniky vč. ND
(d) dodávky dělostřelecké munice, raket pro letectvo a raket pro protivzdušnou obranu
(e) dodávky protileteckých systému vč. ND
(f) dodávky pyrotechnických prostředků pro armádu a policii
Společnost dále nabízí služby a poradenství v oblasti mezinárodního obchodu s vojenským materiálem.

The company is engaged in international trade in military material. Its business activities are certified in accordance with ISO 9001: 2009 quality system.
The company mainly performs the following activities:
(A) Supply of infantry equipment, kits, ammunition
(B) supplies of military equipment incl. ND
(C) supplies of aviation technology incl. ND
(D) Supply of Artillery Ammunition, Air Force Missiles and Missile Defense Missiles
(E) supplies of anti-aircraft systems incl. ND
(F) supplies of pyrotechnic articles to the army and the police
The company also offers services and consultancy in the field of international trade in military equipment.
Fax
+420 596 112 202
Ulice / Street
Milíčova 1343/16
Město / City
Ostrava - Moravská Ostrava
PSC / ZIP
70200
25829050
DIČ / VAT
CZ25829050
Kategorie
Obchodní a ostatní