Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Bílá Voda 100, Červená Voda - Ústí nad Orlicí
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Pavel Růčka
ředitel a člen představenstva / Director
Logo
Email
intercolor@iol.cz
Website
http://www.intercolor.cz
Zaměření
Barvení a konečná úprava pletenin a tkanin
Tisk pletenin a tkanin
Tisk stuh, popruhů a manžet
Linie pro potahování pletenin a tkanin
Speciální povrchové úpravy:
 - hydrofilní a hydrofobní povrch
 - oleofobní povrch
 - antistatický povrch
 - zpomalení plamene a povrchová úprava
 - antibakteriální povrch
 - antirepellentní povrch a mnoho dalších
Akreditováno - Laboratoř spektrálních analýz
 - měření spektrálních odrazů (185-2600 nm)
 - měření barev (CIELAB a CMC)
 - měření vodního sloupce
 - měření oděru
Certifikované šablony:
Stanovení barevných souřadnic a hodnoty barevných rozdílů - spektrofotometrické kamuflážní materiály ČOS 108017, ČOS 108019, ČSN EN ISO 105-J01, ČSN EN ISO 105-J03
Odstranění odolnosti tkanin metodou obrušování Martindale ČSN EN ISO 12947-2
Stanovení propustnosti tkanin ČSN EN ISO 9237
Stanovení odolnosti proti pronikání vody / vodního sloupce / - zkušební tlakové vodní tkaniny ČSN EN 20811
Certifikát ISO 9001: 20008 Pro oblast projektové, vývojové, uhelné, tiskařské, povrchové úpravy a zpracování textilních materiálů udělených organizací BUREAU VERITAS ČESKÁ REPUBLIKA

Dyeing and finishing of kniting and woven fabrics
Printing of kniting and woven fabrics
Printing of ribbons, straps and cuffs
A line for coating of kniting and woven fabrics
Special finishes:
- hydrophilic and hydrophobic finish
- oleophobic finish
- antistatic finish
- flame retardand finish
- antibacterial finish
- antirepellent finish and many others
Accredited - Laboratory for Spectral analyses
- measuring spectral reflectanses (185-2600 nm)
- measuring of color (CIELAB and CMC)
- measuring water column
- measuring abrasion
Certificated exames:
Determination of color coordinates and color difference value - spectrophotometric camouflagematerials Čos 108017, ČOS 108019, ČSN EN ISO 105-J01, ČSN EN ISO 105-J03
Deetrmination of resistance of fabrics by the Martindale abrasion method ČSN EN ISO 12947-2
Determination of permeability of fabrics ČSN EN ISO 9237
Determination of resistance to water penetration /water column/ - the test fabric water pressure ČSN EN 20811
Certificate ISO 9001:20008 For area of project, development, dying, proting, coating and treatment of textile materials granted by BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC ORGANIZATION
Fax
+420 465 626 219
Ulice / Street
Bílá Voda 100
Město / City
Červená Voda - Ústí nad Orlicí
PSC / ZIP
56162
45534063
DIČ / VAT
CZ45534063
Kategorie
Obchodní a ostatní