Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Tiskařská 8, Praha 10
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Roman Planička
ředitel / Director
Logo
Email
marketing@lompraha.cz
Website
http://www.lompraha.cz
Zaměření
- Generální opravy, opravy a údržba letadel a vrtulníků
  - Modernizace a vylepšení letadel a vrtulníků
  - Generální opravy, opravy a modernizace leteckých motorů a převodovek
  - Výroba, generální opravy, modernizace a údržba pístových motorů a vrtulí
  - Pilotní a pozemní výcvik personálu, simulovaný taktický letový výcvik
  - Vývoj a výroba letových simulátorů a trenérů

- Overhaul, repair and maintenance of aircraft and helicopters
- Modernization and upgrade of aircraft and helicopters
- Overhaul, repair and upgrade of aircraft engines and gearboxes
- Production, overhaul, upgrade and maintenance of piston engines and propellers
- Pilot and ground staff training, simulated tactical flight training
- Development and production of flight simulators and trainers
Fax
+420 296 505 610
Ulice / Street
Tiskařská 8
Město / City
Praha 10
PSC / ZIP
10038
00000515
DIČ / VAT
CZ00000515
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Vývoj výcvik a opravárenství, Obchodní a ostatní