Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Kabelíkova 1, Přerov
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Mgr. Ing. Milena Trnečková, LL.M
Jednatel / CEO
Logo
Email
systems@meopta.com
Zaměření
Meopta je rodinná, mezinárodní společnost se zařízením v České republice a ve Spojených státech. Společnost Meopta, která byla založena v roce 1933 v Československu, je předním partnerem a dodavatelem mnoha světových nejlepších optických značek, stejně jako výrobce, pokud vlastní produkty značky Meopta.
V České republice jsou přesné optické výrobky vyvíjeny, vyráběny a sestavovány na náročných pracovních stanicích v prostředí čistých prostorů pro polovodičové, letecké a vojenské průmyslové obory, stejně jako pro spotřební oblouky, schopnost Meopty kompletně sestavit, angažovat, vyrábět a dodat kompletní optické - mechanické systémy pro jednotky ozbrojených sil na celém světě dělají klíčovým hráčem na globálním trhu.
Meopta:
  - nabízí kompletní sortiment vojenské optiky
  - je partnerem všech vojenských jednotek
  - je schopen přizpůsobit vývoj
  - neustále usiluje o bližší komunikaci s koncovým použitím
Main Activities
Meopta is a family-owned, international company with facilities in the Czech Republic and the United States. Founded in 1933 in Czechoslovakia, Meopta is leading partner and supplier to many of the world´s finest optical brands as well as manufacturer if its own Meopta branded products. In the Czech Republic, precision optical products are developed, manufactured and assembled to demanding stadards in clean room environments for semiconductor, aerospace and military industries, as well as for consumer arkets, Meopta´s ability to completely esign, angineer, manufacturend deliver complete optical-mechanical systems for armed forces units across the world make it key player in the global market. Meopta: - offers a complete range of military optics - is a partner to all military units - is capable to make customized developments - continuously seeks closer communication with the end use
Fax
+420 581 241 111
Ulice / Street
Kabelíkova 1
Město / City
Přerov
PSC / ZIP
75000
27776255
DIČ / VAT
CZ27776255
Kategorie
Systémy velení a jeho vybavení, Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Zbraně systémy řízení palby munice