Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Holečkova 31, Praha 5
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Michal Smrž
Ředitel / Director
Logo
Email
karel@mpi.cz
Zaměření
- Vývoz vybavení obrany, specializující se na pozemní obranné systémy, pozemní a letecké zbraně a střely
  - dovoz vybavení obrany, specializující se na systémy pozemní obrany, pozemní a letecké střelivo a střely
  - Ekologické likvidace vojenských zbraní
  - Tvorba výzkumu a vývoje / Průmyslová spolupráce mezi renomovanými zahraničními a českými výzkumnými ústavy a průmyslovými podniky
  - Příprava a registrace ofsetových programů
  - Investiční aktivity v obranném a leteckém průmyslu
  - účast na některých modernizačních programech
Main Activities
- Export of Defence Equipment, specialising in land Defence Systems, Land & Air Ammunitions and Missiles - Import of Defence Equipment, specialising in Land Defence Systems, Land & Air Ammunitions and Missiles - Environmentally friendly Disposal of Military Ammunitions - Creation of Research and Development/Industrial Collaborations between reputable foreign and Czech Research Institutes and Industrial Enterpises - Preparation & Registration of Offset Programs - Investment Activities in Defence and Aerospace Industry - Participation in some Modernization Programs
Fax
+420 257 325 910
Ulice / Street
Holečkova 31
Město / City
Praha 5
PSC / ZIP
15095
43875017
DIČ / VAT
CZ43875017
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Zbraně systémy řízení palby munice, Obchodní a ostatní