Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Pobřežní 249/46, Praha
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Miloš Blaškovan
jednatel / CEO
Logo
Email
naviga4@naviga4.cz
Website
http://www.naviga4.cz
Zaměření
Hlavní aktivity:
  - inovace výrobků a služeb
  - financování výzkumu a vývoje
  - Monitorování a hodnocení projektů a programů
  - Komunikační strategie a analýza
  - Grantové poradenství
  - 3D tisk - technické poradenství a služby
Zákazníci:
  - Průmysl, obchod a služby
  - Energie a životní prostředí
  - Bankovnictví a finanční sektor
  - Veřejný sektor (státní správa)
  - Obce

Main Activities:
- Innovation of products and services
- Funding of research and development
- Project and program monitoring and evaluation
- Communication strategy and analysis
- Grant Advisory
- 3D printing - technical advisory and services
Customers:
- Industry, Business and Services
- Energy and the environment
- Banking and the Financial Sector
- Public sector (state administration)
- Municipalities
Ulice / Street
Pobřežní 249/46
Město / City
Praha
PSC / ZIP
18600
26756102
DIČ / VAT
CZ26756102
Kategorie
Vývoj výcvik a opravárenství, Obchodní a ostatní