Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Nábřežní 90/4, Praha 5
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Josef Orel
Jednatel / CEO
Logo
Email
oritest@oritest.cz
Website
http://www.oritest.cz
Zaměření
Vývoj, výroba a prodej ochranných zařízení CWA
  - jednoduché jednotlivé detektory ve formě trubek, pásů, papíru
  - detekční soupravy
  - dekontaminační směsi a roztoky
  - metody detekce
  - výzkum a vývoj na vyžádání

Development, manufacturing and sale of CWA protection devices
- simple individual detectors in a form of tube, strip, paper
- detection kits
- decontamination mixtures and solutions
- detection methods
- R&D on demand
Fax
+420 257 313 820
Ulice / Street
Nábřežní 90/4
Město / City
Praha 5
PSC / ZIP
15000
45808121
DIČ / VAT
CZ45808121
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vývoj výcvik a opravárenství