Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Radčina 497/22, Praha 6
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Martin Brož
výkonný ředitel / Managing Director
Logo
Email
infrared@infrared.cz
Website
http://www.infrared.cz
Zaměření
PRAMACOM-HT se dlouhodobě zabývá vývojem, integrací, dodávkami a servisem v oblasti optoelektroniky a systémů C4ISTAR pro sesednuté nasazení. V oblasti vývoje se věnuje především multispektrálním fúzím v pásmech NIR, SWIR a LWIR. Společnost dodává systémy integrující v sobě klíčové technologie z oblasti ISTAR včetně bezpilotních prostředků UAV. Prioritním zákazníkem společnosti je zejména Armáda České republiky. Společnosti PRAMACOM-HT je držitelem certifikátu ISO 9001/140001.

PRAMACOM-HT has long been engaged in the development, integration, supply and service of optoelectronics and C4ISTAR systems for dismantled applications. In the field of development, he focuses mainly on multispectral fusion in the NIR, SWIR and LWIR bands. The company delivers systems integrating key ISTAR technologies including unmanned UAVs. The priority customer of the company is the Army of the Czech Republic. PRAMACOM-HT is the holder of the ISO 9001/140001 certificate.
Fax
+420 220 514 234
Ulice / Street
Radčina 497/22
Město / City
Praha 6
PSC / ZIP
16100
26514753
DIČ / VAT
CZ26514753
Kategorie
Systémy velení a jeho vybavení, Komunikační a radiolokační systémy, Zbraně systémy řízení palby munice, Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní