Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Marek Fiala
Marketingový specialista divize letecké techniky
e-mail: fiala.m@pbsvb.cz
Logo
Email
pbsvb@pbsvb.cz
Zaměření
PBS Velká Bíteš v současné době podniká v oboru přesného strojírenství a je výrobcem především turbínových vysokootáčkových strojů pro letectví, energetiku a dopravní průmysl. Je komplexním strojírenským výrobcem, který ve vlastních provozech zajišťuje výrobu přesných odlitků, hi-tech obrábění kovů, galvanizaci, montáž a zkoušky finálních výrobků. Zákazníci oceňují vysokou technickou úroveň, spolehlivost a kvalitu výrobků i služeb společnosti. PBS Velká Bíteš patří do holdingu PBS GROUP.
Main Activities
PBS Velká Bíteš currently operates in the field of precision mechanical engineering and is a producer of high¬speed turbine machines for the aerospace, power engineering and transport industries. lt is a complex mechan¬ical engineering manufacturer that ensures precision casting, high-tech metal machining and galvanic surface treatment in its own facilities. Customers appreciate the high technical standard, reliability and quality of the company's products and services. PBS Velká Bíteš belongs to the financial group PBS GROUP.
Fax
+420 566 822 372
Ulice / Street
Vlkovská 279
Město / City
Velká Bíteš
PSC / ZIP
59512
176109
DIČ / VAT
CZ176109
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Vývoj výcvik a opravárenství