Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Milan Macholán
Generální ředitel a předseda představenstva
e-mail: macholan.m@pbsv.cz
Logo
Email
director@pbsvb.cz
Website
http://www.pbsvb.cz
Zaměření
- Turbodmychové motory (TJ100, TJ40, TJ20) pro UAV, UCAV, experimentální letouny a cílové letouny, tah do 1300 N
- Turbovrtulový motor (TP100) pro UAV, UCAV a malé letouny, výkon hřídele 180 kW
- Turboshaftový motor (TS100) pro ultralehké vrtulníky, hřídelový výkon 180 kW
- Malé plynové turbíny (APU) pracující jako generátory vzduchu pro systémy spouštění letadel a jako nouzové zdroje pro letadla a vrtulníky (L39, L59, L159, Mi8, Mi-17, K8 apod.)
- klimatizační systémy (ECS) poskytující pohodlné letové podmínky pro piloty a cestující na různých letadlech a vrtulnících (L39, L59, L159, Mi8, Mi-17, K8 apod.)
- Cryogenics, GPU, hlavní airbagy, výměníky tepla, vzduchové turbíny atd.
Systém řízení jakosti a ochrany životního prostředí, který je v souladu s normami ISO 9001, AS 9100 a ISO 14001, řídí své moderní výrobní postupy. Kromě toho má schválení organizace organizace (DOA) a schválení organizace výroby (POA) pro letecké výrobky podle části 21 oddílu A podč. J, G.

- Turbojet engines (TJ100, TJ40, TJ20) for UAV, UCAV, experimental airplanes and target drones, thrust up to 1300 N
- Turboprop engine (TP100) for UAV, UCAV and small airplanes, shaft output 180 kW
- Turboshaft engine (TS100) for ultralight helicopters, shaft output 180 kW
- Small gas turbines (APU) working as air generators for aircraft starting systems and as emergency power source for aircraft and helicopters (L39, L59, L159, Mi-8, Mi-17, K8, etc.)
- Air conditioning systems (ECS) providing comfortable flight condition for pilots and passengers on different aircraft and helicopter (L39, L59, L159, Mi-8, Mi-17, K8, etc.)
- Cryogenics, GPU, main aircraft earboxes, heat exchangers, air starting turbines etc.
A Quality and Environmental Management System that complies with ISO 9001, AS 9100 and ISO 14001 manages its modern manufacturing processes. Moreover, it holds Design Organisation Approval (DOA) and Production Organization Approval (POA) for aerospace products according to Part 21, Section A, Subpart J, G.
Telefon / Phone
+420 566 822 100
Fax
+420 566 822 372
Ulice / Street
Vlkovská 279
Město / City
Velká Bíteš
PSC / ZIP
59512
176109
DIČ / VAT
CZ176109
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Vývoj výcvik a opravárenství