Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Hadovka Office Park, Evropská 2590/33 c, Praha 6
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Pavel Šalanda
Jednatel
e-mail: office.rscz@rohde-schwarz.com
Logo
Email
office.rscz@rohde-schwarz.com
Zaměření
Společnost ROHDE & SCHWARZ - Praha působí v České republice již více než 20 let a poskytuje zákazníkům mnoho prodejních a odprodejních služeb včetně návrhu systému a systémové integrace zákaznických řešení na klíč. Také podpora servisu a údržby včetně 24hodinové servisní dohody v následujících oborech: - Test a měření - bezpečná komunikace (globální, taktická, letecká, letecká) - Radiomonitorování a vyhledávání směru - Cyber Security a síťová inteligenceROHDE & SCHWARZ Vimperk je výrobní závod s více než 15-ti letou historií, která zaměstnává více než 700 zaměstnanců s výrazně rostoucím sortimentem sofistikovaných výrobků všech poboček.Jako člen sekce C4ISTAR společnosti DSIA nabízíme jedinečná řešení založená na evropské technologii především, ale nejen, pro trh v České republice.
Main Activities
ROHDE & SCHWARZ - Praha operates in the Czech Republic more than 20 years providing for customers many sales and aftersales services including system design and system integration of customer tailored turnkeysolutions. Also service and maintenance support including 24/7 service level agreements in the following branches: - Test & Measurement - secure communications (global, tactical, air traffic, avionics) - Radiomonitoring & Direction Finding - Cyber Security and Network Intelligence ROHDE & SCHWARZ Vimperk is a production facility with more than 15 years history poviding employment for more than 700 employees with significantly growing portfolio of sophisticated products of all a.m. branches. As a member of C4ISTAR section of DSIA we offer unique solutions based on European technology mainly, but no only, forthe market in the Czech Republic.
Fax
+420 224 317 043
Ulice / Street
Hadovka Office Park, Evropská 2590/33 c
Město / City
Praha 6
PSC / ZIP
16000
62906127
DIČ / VAT
CZ62906127
Kategorie
Komunikační a radiolokační systémy