Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Sokolovská 79 čp. 192, Praha 8
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Marika Přinosilová
Industrial Cooperation & Marketing Manager
e-mail: marika.prinosilova@saabgroup.com
Logo
Email
info@saabczech.cz
Website
http://www.saabczech.cz
Zaměření
Společnost Saab slouží globálnímu trhu se špičkovými produkty, službami a řešeními od vojenské obrany až po civilní bezpečnost. S operacemi na všech kontinentech společnost Saab neustále vyvíjí, přizpůsobuje a zlepšuje nové technologie tak, aby vyhovovala měnícím se potřebám zákazníků.
Saab je organizován v pěti obchodních oblastech: letectví, dynamika, elektronické obranné systémy, bezpečnostní a obranná řešení, podpora a služby.
Každá oblast je definována na základě produktů, řešení a služeb, které poskytuje.
Letectví nabízí pokročilé palubní systémy, související subsystémy, bezpilotní letecké systémy (UAS), aerostruktury a služby zákazníkům obrany a komerčního leteckého průmyslu po celém světě. Letectví je také odpovědné za vývoj, výrobu, uvádění na trh, prodej a podporu stíhacího letounu Gripen.
Dynamics nabízí zbraně pro pozemní boj, raketové systémy, torpéda, senzorové systémy, bezpilotní podvodní vozidla a systémy podpisového řízení pro ozbrojené síly, jakož i dálkově ovládané vozy a bezpečnostní systémy pro pobřežní průmysl a jaderné elektrárny.
Elektronické obranné systémy vytvořily jedinečnou kompetenci v oblasti radaru a elektronické války a produktové portfolio zahrnující palubní, pozemní a námořní radar, elektronická podpůrná opatření a systémy ochrany proti samovolnému zacházení.
Bezpečnostní a obranná řešení nabízí systémy C4ISTAR, Systém včasného varování před vlivem letu, Systémy a řešení civilní bezpečnosti, Školení a simulace, jakož i telekomunikační a energetické řešení.
Logistika a technická podpora, terénní vybavení a regionální podpora letadel.

Saab serve the global market with world-leading products, services and solutions from military defence to civil security. With operations on every continent, Saab continuously develops, adapts and improves new technology to meet customers´ changing needs.
Saab is organised in five business areas: Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence Systems, Security and Defence Solutions, Support and Services.
Each business area is definedbased on the products, solutions and services it provides.
Aeronautics offers advanced airborne systems, related subsystems, Unmanned Aerial Systems (UAS), aerostructures and services to defence customers and commercial aerospace industries worldwide. Aeronautics is also responsible for development, production, marketing, selling and supporting of the Gripen fighter.
Dynamics offer ground combat weapons, missile systems, torpedoes, sensor systems, unmanned underwater vehicles and signature management systems for armed forces as well as remotely operated vehicles and security systems for the offshore industry and nuclear power plants.
Electronic defence systems have created a unique competence in the area of radar and electronic warfare, and a product portfolio covering airborne, landbased and naval radar, electronic support measures and self-protection systems.
Security and Defence Solutions offers C4ISTAR systems, Airborne Early Warning System, Civil Security systems and solutions, Training and simulation, as well as Telecom carrier and power solutions.
Logistics and Technical Support, Field Facilities and Regional Aircraft Support.
Fax
+420 234 703 822
Ulice / Street
Sokolovská 79 čp. 192
Město / City
Praha 8
PSC / ZIP
18600
27184561
DIČ / VAT
CZ27184561
Kategorie
Systémy velení a jeho vybavení, Komunikační a radiolokační systémy, Vývoj výcvik a opravárenství, Obchodní a ostatní