Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Lidická 667, Vlašim
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Radek Musil
Generální ředitel
e-mail: musil@sellier-bellot.cz
Logo
Email
info@sellier-bellot.cz
Website
http://www.sellier-bellot.cz
Zaměření
Společnost Sellier & Bellot, založená v roce 1825, patří mezi nejstarší firmy ve střelném a obranného průmyslu.
Pokročilá technologie v rámci všech operací zaručuje kvalitu produktového portfolia, včetně výroby střeliva pro pistole a revolvery, pušky, brokovnice a náboje s okrajovým zápalem pro lov a sportovní účely.
Sellier & Bellot má nejširší sortiment střeliva na světě. Jelikož Česká republika je smluvním státem Bruselské úmluvy, veškeré střelivo pro civilní trh je navrženo, vyráběno a testováno podle standardů C.I.P. Testování provádí Český dům pro střelné zbraně a střelivo. Kromě.
Sellier & Bellot je také významným dodavatelem střeliva pro vojenské a policejní síly v souladu s normami NATO.
Za účelem zajištění kvality produktů společnosti S & B společnost zavedla a zavedla účinný systém řízení jakosti. Systém pravidelně prochází posouzením shody s normami ISO 9001, ISO 14001 a vojenskými normami doprovázenými řadou specifických certifikací. Zaměření na vývoj přináší řadu inovací, jako je směs NON-TOX, bezolovných projektilů nebo infračervených stopovacích kuliček.

The company Sellier & Bellot, founded in 1825, belongs among the oldest companies in the shooting and defense industry.
Advanced technology throughout all operations guarantees quality of product portfolio, whih includes production of ammunition products for pistols and revolvers, rifles, shotguns and rimfires for hunting and sporting purposes.
Sellier & Bellot has the widest rangeof ammunition products in the world. as the Czech Republic is a contracting state of the Brussels Convention allthe ammunition for civil market is designed, produced and tested under the standards of C.I.P. The testing is performed by the Czech Proof House for Firearms and Ammunition. Besides.
Sellier & Bellot is also significant supplier of ammunition for Military and Law Enforcement Forces in accordance to NATO standards.
In order to ensure the quality of the products of S&B, the company has introduced and impleented an effective quality management system. The system regularly undergoes the assesment of its conformity with the ISO 9001, ISO 14001 and military standards accompanied by variety of specific certifications. Focus on development brings number of innovations like NON-TOX primer mixture, lead-free projectiles or infra-red tracer bullets.
Fax
+420 317 892 489
Ulice / Street
Lidická 667
Město / City
Vlašim
PSC / ZIP
25813
28982347
DIČ / VAT
CZ28982347
Kategorie
Zbraně systémy řízení palby munice